دانلود اپلیکیشن اندروید

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.

فهرست دوره های همایش
علمی پژوهش درعلوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای
عنوان نشریه علمی پژوهش درعلوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم
صاحب امتیاز انجمن علمی پژوهش درعلوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای
مدیرمسئول سرکار خانم دولت آبادی
سردبیر دکتر محمد مهدی اصفهانی
تارگاه http://jase.ir/
رایانامه info@jase.ir
تلفن 09032794269
نمابر
صندوق پستی
نشانی
نوع نشریه فصلنامه