دانلود اپلیکیشن اندروید

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.

فهرست دوره های همایش
علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی
عنوان نشریه علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم
صاحب امتیاز انجمن علمی پژوهش در عمران و معماری
مدیرمسئول دکتر اصفهانی
سردبیر جناب رضاایمانی
تارگاه http://jcau.ir/
رایانامه info@jcau.ir
تلفن 09227410424
نمابر
صندوق پستی
نشانی
نوع نشریه فصلنامه