دانلود اپلیکیشن اندروید

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.

فهرست دوره های همایش
فنون ادبی
عنوان نشریه فنون ادبی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول دكتر حسين آقاحسينی
سردبیر دكتر اسحاق طغيانی
تارگاه http://liar.ui.ac.ir/
رایانامه Liar@res.ui.ac.ir
تلفن 37932680(31)98
نمابر
صندوق پستی
نشانی اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، حوزه معاونت تحقيقات و فناوری، دفتر مجله فنون ادبی
نوع نشریه دوفصلنامه