طراحی فرمت الکترونیکی کتابهای فارسی و بارگذاری آن در شبکه اینترنت Persian E-Bookگروه‌ها : طرح های پژوهشی
طراحی فرمت الکترونیکی کتابهای فارسی و بارگذاری آن در شبکه اینترنت Persian E-Book : دانلود فایل

سال: 1380 

مجری طرح: مهندس سارا کلینی

ارسال با ایمیل: