جایگاه علمی ایران در SCOPUS (آذر ۹۹)

داده ‏های مندرج در این گزارش در 26 آذر 1399 به روز‏رسانی شده است.

آرشیو جایگاه علمی ایران در Scopus 

دریافت گزارش جامع (PDF)

رتبه 2019رتبه 2018رتبه 2017رتبه 2016رتبه 2015تعداد 2019تعداد 2018تعداد 2017تعداد 2016تعداد 2015سهم (درصد) 2019
درصد مقالات کنفرانس----------5.78
------------
مقالات کنفرانس3233313133375034893661363830210.65
تولید علم در جهان151616161764877597925622453024456731.93
تولید علم در کشورهای اسلامی11111648775979256224530244567318.41
استنادات1517171919546711991453286874160134387381.6
کشورهای همکار-----آمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و مالزی-
قلمروهای ‏پژوهشی برتر-----مهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی و علم موادمهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی و شیمی-
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.