شماره تلفن ها

بخش مربوطهفرد پاسخگوشماره تماسایمیلفاکس
-نمایه سازی نشریات فارسیکارشناسان گروه071-36468454persianjournals@isc.ac071-36468352
-نمایه سازی نشریات لاتینکارشناسان گروه071-36468101englishjournals@isc.ac-
-نمایه سازی نشریات عربیکارشناسان گروه071-36468101arabicjournals@isc.ac-
-گروه ارزیابی و اعتبارسنجی نشریاتکارشناسان گروه071-36468017journals@isc.ac-
-اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللیکارشناسان گروه071-36468421info@isc.ac oisc@ricest.ac.ir071-36468352
-گروه آمارکارشناسان گروه071-36468174--
نمایش ۱۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.