شماره تلفن ها

بخش مربوطهفرد پاسخگوشماره تماسایمیلفاکس
-امور مالینجمه عابدی071-36468423account@ricest.ac.ir071-36468423
-دبیرخانهمینا رنجبر071-36468426-071-36468227
-امور اداریآرمین ابریشمی اسکوئی071-36468431--
-نمایه سازی نشریات فارسیکارشناسان گروه071-36468454persianjournals@isc.ac071-36468352
-دفتر ریاستمحبوبه کامیاب07136468350-51info@isc.ac071-36468352
-معاونت پژوهشیکارشناسان حوزه07136468456 - 07136468015research@ricest.ac.ir-
نمایش ۱۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.