شورای راهبری

ردیفتصویرنام و نام خانوادگیسمتپست الکترونیکی
11586927961-dr.gholami.jpgدکتر منصور غلامیوزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)mgholami@basu.ac.ir
21586855588-user.pngدکتر مسعود برومندمعاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نائب رئیس شورا)deputy.rt@msrt.ir
31586855588-user.pngدکتر محمدجواد دهقانیرئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (دبیر شورا)dean@ricest.ac.ir
41586855588-user.pngدکتر رضا ملک زادهمعاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیmalek@tums.ac.ir
51586855588-user.pngدکتر بیژن رنجبرقائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور آموزش عالی و ساماندهی پژوهش های تحصیلات تکمیلیranjbarb@modares.ac.ir
61586855588-user.pngدکتر عباس صدریمدیر دفتر منطقه ای آیسسکو در جمهوری اسلامی ایرانab_sadri@yahoo.com
71586855588-user.pngحجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلممعاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
81586855588-user.pngحجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیاعضو شورای عالی انقلاب فرهنگیh.parsania@ut.ac.it
91586855588-user.pngدکتر مهدی گلشنیعضو شورای عالی انقلاب فرهنگیgolshani@sharif.edu
101586855588-user.pngحجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی ایمانی پوردستیار ارشد ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.