کمیته اجرایی

ردیفتصویرنام و نام خانوادگیکشورسمترزومه
11608702019-sadri.jpgدکترعباس صدریایرانعضو هیات علمی دانشگاه تهران-
21608702140-ghanbari.jpgدکتر عباس قنبری باغستانایرانمدیر روابط عمومی دانشگاه تهران-
31586855588-user.pngپروفسور تونجای دوگروغلوترکیهنماینده کشورهای اسلامی آسیای مرکزیدریافت
41588062029-ahmed-al-hadi.jpgدکتر احمد الهادیعماننماینده کشورهای عربیدریافت
51587453674-dr.azhar.jpgپروفسور اظهر علی شاهپاکستاننماینده کشورهای اسلامی غرب آسیادریافت
61588062987-dscn3991.jpgپروفسور اسما اسماعیلمالزینماینده کشورهای اسلامی شرق آسیادریافت
71588062902-dscn4021.jpgدکتر سلیمان باباتونده رامون یوسفنیجریهنماینده کشورهای اسلامی قاره آفریقادریافت
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.