زمینه های تدریس

تعداد بازدید:۵۲۸
  • زبانشناسی (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
  • مترجمی زبان انگلیسی (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
  • آموزش زبان انگلیسی (مقطع کارشناسی)
  • زبانشناسی رایانشی (مقطع کارشناسی ارشد)
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۸