موضوعات تدریس تخصصی

تعداد بازدید:۴۹۵
 • مقدمه ای بر زبانشناسی رایانشی
 • زبانشناسی پیکره ای
 • پردازش زبان طبیعی
 • آواشناسی آزمایشگاهی
 • کاربرد رایانه در ترجمه
 • زبانشناسی
 • زبانشناسی مقابله ای
 • آواشناسی
 • واج شناسی
 • واژه سازی
 • روش تحقیق 1 و 2
 • نظریه های ترجمه
 • ترجمه شفاهی 1، 2، 3
 • ترجمه متون ساده
 • کاربرد اصطلاحات در ترجمه
 • ترجمه نوار و فیلم
 • ترجمه متون ادبی
 • ترجمه متون علمی
 • دستور 1،2،3
 • مهارت های مطالعه
 • درک مفاهیم 1، 2، 3
 • ...

در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۸