معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۱۲۳۰۰
  دکتر علی نایبی
 معاون پژوهشی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
 پست الکترونیکی: nayebi@shirazu.ac.ir

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
دکتری 1377 تا 1381 رشته مهندسی مکانیک رن 1 (فرانسه)
کارشناسی ارشد 1374 تا 1375  رشته مهندسی مکانیک صنعتی امیرکبیر (ایران)
کارشناسی 1370 تا 1374 رشته مهندسی مکانیک صنعتی شریف (ایران)

افتخارات

۱-داور علمی جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی (1392)

۲-پژوهشگر برتر جوان دانشگاه شهید چمران اهواز (1384)

۳-دبیر علمی هجدهمین کنفرانس بین المللی پارکهای علمی آسیا (1393)

۴-مدیر برتر فناوری کشور - جشنواره ملی پژوهش و فناوری - وزارت علوم تحقیقات و فناوری (1392)

۵-شاگرد برتر دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف (1374)

چاپ کتاب

     ۱-نایبی ع "مکانیک غیر الاستیک: پلاستیسیته " چاپ اول (1395) دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز                                                                                                                                                                  

عناوین دروس تدریس شده

 کـارشناسی ارشد ناپیوسته

 خزش ـخستگی ـشکست

 پلاستیسیتهدکتری تخصصی (Ph.D)

 ترموالاسیسیتهکـارشناسی

 استاتیک

 مقاومت مصالح ۱

 طراحی اجزاء۱

 طراحی اجزاء۲

 روشهای تولید و کارگاه

 شناخت فلزات صنعتی

 تغییر شکل فلزات

 تغییرشکل فلزات

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 خزش- خستگی- شکست

 پلاستیسیته

 ترموالاستیسیته 

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۱