حوزه اقتصاد و مالی

تعداد بازدید:۱۴۸۹
نام نام خانوادگی دانشگاه
اکبر کمیجانی  دانشگاه تهران
محسن مهرآرا دانشگاه تهران
داود بهبودی دانشگاه تبریز
محمد حسن فطرس  دانشگاه بوعلی سینا
نادر مهرگان دانشگاه بوعلی سینا
حسین اصغرپور قورچی دانشگاه تبریز
تیمور محمدی  دانشگاه علامه طباطبایی
اصغر شاهمرادی دانشگاه تهران
فیروز فلاحی دانشگاه تبریز
سید حسین صادقی سقدل  دانشگاه تربیت مدرس
آخرین ویرایش۳۰ آذر ۱۳۹۸