حوزه علوم اجتماعی

تعداد بازدید:۲۷۰۶
نام نام خانوادگی دانشگاه
وحید قاسمی دانشگاه اصفهان
سهیلا صادقی فسائی دانشگاه تهران
محمد عباس زاده دانشگاه تبریز
جعفر هزارجریبی دستکی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد تقی ایمان دانشگاه شیراز
بیژن خواجه نوری دانشگاه شیراز
محمد جلال عباسی شوازی دانشگاه تهران
غلامرضا غفاری دانشگاه تهران
محمود شارع پور دانشگاه مازندران
آخرین ویرایش۳۰ آذر ۱۳۹۸