حوزه ادبیات و زبان‌ها

تعداد بازدید:۲۲۶۰
نام نام خانوادگی دانشگاه
محمدعلی سلمانی ندوشن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فردوس آقا گل زاده سیلاخور دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا انوشیروانی دانشگاه شیراز
عالیه
کرد زعفرانلو کامبوزیا
دانشگاه تربیت مدرس
ارسلان گلفام دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا شعیری دانشگاه تربیت مدرس
فرزاد قائمی دانشگاه فردوسی مشهد
خلیل پروینی دانشگاه تربیت مدرس
آخرین ویرایش۳۰ آذر ۱۳۹۸