زمینه های تدریس

تعداد بازدید:۱۰۱۷

زمینه‌های تدریس

 

مقطع کارشناسی ارشد:

 • پردازش سیگنالهای دیجیتال
 • فیلترهای دیجیتال
 • تئوری پیشرفته مخابرات
 • مباحث ویژه در مخابرات ( مخابرات سیار)

 مقطع کارشناسی :

 • ریاضیات مهندسی
 •  الکترومغناطیس
 •  میدانها و امواج
 •  مدارهای الکتریکی 1، 2 و3
 •   الکترونیک 1و 3
 • مخابرات 1
 • تکنیک پالس
 •  اندازه گیری الکتریکی
 • تجزیه و تحلیل سیستمها
 • میکروپروسسورها
 • سیستمهای کنترل خطی
آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸