کتاب‌ها

نمایش 55 تا 72 مورد از کل 133 مورد

ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال

ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۴

دستنامه چگونگی تنظیم چکیده در نشریات ادواری

دستنامه چگونگی تنظیم چکیده در نشریات ادواری

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۴

تفرجی در مناظر علوم انسانی

تفرجی در مناظر علوم انسانی

ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۴