شرایط لازم جهت ورود نشریات به فرآیند ارزیابی

تعداد بازدید:۱۱۲۹۳

سردبیر محترم

در صورت داشتن شرایط زیر درخواست ارزیابی خود را به همراه اطلاعات کامل کتابشناختی نشریه به ایمیل journals@isc.ac ارسال نمایید.  هر گونه پرسش در رابطه با ارزیابی نشریات از طریق تلفن 07136468017 پاسخ داده می شود.

 

لیست شرایط

 1. داشتن شماره شاپا
 2. داشتن سایت مستقل و جامع (دربرگیرنده تمام اطلاعات نشریه)
 3. انتشار حداقل 3 شماره از نشریه
 4. ذکر ناشر در سایت نشریه
 5. داشتن حداقل 6 مقاله در هر شماره و 24 مقاله در سال
 6. نداشتن بیش از یک شماره تاخیر
 7. تبعیت از یک روش استناددهی ثابت در مقالات
 8. داشتن حداقل 7 عضو هیئت تحریریه
 9. داشتن یک راه ارتباطی (ایمیل یا تلفن)
 10. امکان دسترسی آزاد به مقالات برای ISC
 11. عدم اختصاص بیش از ده درصد مقالات به اعضای هیئت تحریریه، مدیرمسئول و سردبیردر یکسال اخیر
 12. عدم اختصاص بیش از 25 درصد وابستگی سازمانی مقالات به ناشر

     جدول امتیازدهی نشریات جهت ورود به ISC

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۴۰۰