کتاب‌ها

نمایش 73 تا 90 مورد از کل 133 مورد

استانداردهای سردبیری نشریه

استانداردهای سردبیری نشریه

ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۰

اخلاق انتشارات علمی

اخلاق انتشارات علمی

ناشر : پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۰

آسیب شناسی ارجاعات کتابشناختی نشریات علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی ایران

آسیب شناسی ارجاعات کتابشناختی نشریات علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی ایران

ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۳

بررسی میزان مطابقت نشریات برتر ISC با دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

بررسی میزان مطابقت نشریات برتر ISC با دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۳

برند الکترونیکی (E-Brand) با نگرش مدیریتی

برند الکترونیکی (E-Brand) با نگرش مدیریتی

ناشر : پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۰

پیشگامان علمی جهان اسلام

پیشگامان علمی جهان اسلام

ناشر : پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۰

بهداشت و پرورش طیور

بهداشت و پرورش طیور

ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری - پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۲

توسعه علمی و تربیتی در کشورهای عضو OIC

توسعه علمی و تربیتی در کشورهای عضو OIC

ناشر : پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۰

تجدید حیات علم در کشورهای اسلامی

تجدید حیات علم در کشورهای اسلامی

ناشر : پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۰

تولید علم ایران و جایگاه آن در بین کشورهای جهان، پیش بینی رشد تولید علم ایران در سال ۲۰۱۸

تولید علم ایران و جایگاه آن در بین کشورهای جهان، پیش بینی رشد تولید علم ایران در سال ۲۰۱۸

ناشر : پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۱

توصیف وضعیت فعلی و چشم انداز آینده نشریات علمی

توصیف وضعیت فعلی و چشم انداز آینده نشریات علمی

ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۸۹

رتبه بندی نشریات، موسسات و کشورها بر اساس نظام سایماگو

رتبه بندی نشریات، موسسات و کشورها بر اساس نظام سایماگو

ناشر : پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۲

سامانه تحلیل حروف ربط و اضافه ی زبان فارسی

سامانه تحلیل حروف ربط و اضافه ی زبان فارسی

ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۲

راهبردهایی برای کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی

راهبردهایی برای کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی

ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۰

سامانه تحلیل حروف ربط و اضافه ی زبان فارسی

سامانه تحلیل حروف ربط و اضافه ی زبان فارسی

ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۲