شماره تلفن ها

بخش مربوطهفرد پاسخگوشماره تماسایمیلفاکس
12اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللیحمیدرضا مرزبان071-36468421 071-36898223 071-36898220info@isc.ac071-36468352
13دفتر معاونت اداری مالیمریم فرمانی071-36467084--
14مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)-071-36468417--
15امور مالینجمه عابدی071-36468423account@ricest.ac.ir071-36468423
16امور اداریآرمین ابریشمی اسکوئی071-36468431--
نمایش ۱۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.