شماره تلفن ها

بخش مربوطهفرد پاسخگوشماره تماسایمیلفاکس
-اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللیکارشناسان گروه071-36468421info@isc.ac oisc@ricest.ac.ir071-36468352
-ثبت همایش ها - ارسال و بارگذاری مقالات همایش های برگزار شده و سامانه DORزهرا حقیقی- الهه ابراهیمی- نگار راضی071-36468278 071-36468369conferences@isc.ac071-36898370
-دفتر معاونت اداری مالیمریم فرمانی071-36467084--
-امور مالینجمه عابدی071-36468423account@ricest.ac.ir071-36468423
-امور اداریآرمین ابریشمی اسکوئی071-36468431--
نمایش ۱۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.