شماره تلفن ها

بخش مربوطهفرد پاسخگوشماره تماسایمیلفاکس
-اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللیکارشناسان گروه071-36468421info@isc.ac oisc@ricest.ac.ir071-36468352
-گروه ارزیابی و اعتبارسنجی نشریاتکارشناسان گروه071-36468017journals@isc.ac-
-نمایه سازی نشریات فارسیکارشناسان گروه071-36468454persianjournals@isc.ac071-36468352
-رتبه بندی دانشگاه هاکارشناسان گروه071-36468379rankings@isc.ac-
-معاونت فناوری و نوآوریهاجر صالحی071-36468422 07136468418research-office@isc.ac-
-معاونت پژوهشیکارشناسان حوزه07136468456 - 07136468015research@ricest.ac.ir-
نمایش ۱۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.