شماره تلفن ها

بخش مربوطهفرد پاسخگوشماره تماسایمیلفاکس
-دبیرخانهمینا رنجبر071-36468426-071-36468227
-دفتر معاونت اداری مالیمریم فرمانی071-36467084--
-دفتر ریاستمحبوبه کامیاب07136468350-51info@isc.ac071-36468352
-ثبت همایش ها - ارسال و بارگذاری مقالات همایش های برگزار شده و سامانه DORزهرا حقیقی- الهه ابراهیمی- نگار راضی071-36468278 , 36468369conferences@isc.ac-
-امور اداریآرمین ابریشمی اسکوئی071-36468431--
-مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)-071-36468417--
نمایش ۱۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.