شماره تلفن ها

بخش مربوطهفرد پاسخگوشماره تماسایمیلفاکس
-نمایه سازی نشریات عربیکارشناسان گروه071-36468101arabicjournals@isc.ac-
-گروه ارزیابی و اعتبارسنجی نشریاتکارشناسان گروه071-36468017journals@isc.ac-
-ثبت همایش ها - ارسال و بارگذاری مقالات همایش های برگزار شده و سامانه DORزهرا حقیقی- الهه ابراهیمی- نگار راضی071-36468278 , 36468369conferences@isc.ac-
-دفتر معاونت اداری مالیمریم فرمانی071-36467084--
-امور اداریآرمین ابریشمی اسکوئی071-36468431--
-گروه آمارکارشناسان گروه071-36468174--
نمایش ۱۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.