آرشیو اخبار

برگزاری همایش «شیراز دربرگیرنده بزرگترین مرکز اطلاع‌رسانی علمی کشور، فرصت‌ها و چالش‌ها» در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

برگزاری همایش «شیراز دربرگیرنده بزرگترین مرکز اطلاع‌رسانی علمی کشور، فرصت‌ها و چالش‌ها» در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، همایش «شیراز دربرگیرنده بزرگترین مرکز اطلاع‌رسانی علمی کشور، فرصت‌ها و چالش‌ها» در سالن اجتماعات این مرکز برگزار خواهد شد. با توجه به وجود مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به عنوان بزرگترین مرکز اطلاع رسانی علمی کشور در شهر شیراز برگزاری این همایش از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

ادامه مطلب