آرشیو اخبار

سخنرانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در یونسکو

سخنرانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در یونسکو

رئیس اداره همکاری های علمی بین اللمللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام کرد: دکتر جعفر مهراد، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از ۲۶ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ در مجمع عمومی یونسکو که به بحث پیرامون «رتبه بندی دانشگاه ها:استفاده ها و سوء استفاده ها» اختصاص داشت، شرکت کرد.

ادامه مطلب