آرشیو اخبار

چاپ دوم کتاب مطالعه آشفتگی نگارش نام دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایگاه تامسون رویترز و یک دست سازی نام آنها

چاپ دوم کتاب مطالعه آشفتگی نگارش نام دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایگاه تامسون رویترز و یک دست سازی نام آنها

بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی و بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، چاپ دوم کتاب "مطالعه آشفتگی نگارش نام دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایگاه تامسون رویترز و یک دست سازی نام آنها" توسط ISC منتشر شد

ادامه مطلب
چاپ ششمین مجله علمی کشور توسط ISC

چاپ ششمین مجله علمی کشور توسط ISC

بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی و بین المللی (ISC)، ششمین نشریه علمی کشور توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری منتشر شد. این نشریه که از نشریات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد "اقتصاد مقداری" نام دارد که پیش از این نام این نشریه "بررسی های اقتصادی" بود

ادامه مطلب