گالری تصاویر

۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۰:۳۷ ۱۲
برگزاری اولین نشست کمیسیون دائمی هیات امنای ISC
مراسم معارفه رئیس جدید ISC
رونمایی از سامانه ایده ها و نیازها
حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و کنونی ISC
Meeting of Secretary Generals of ISESCO National Commission
The ۱st EC members Meeting in ISC
D-۸/ ISC one day talks
The National Top Scientists Symposium
Malaysia Workshop
Islamic Conference of Ministers of Higher Education and Scientific Research
Indian Institutes of Technology
Indian Institute of Technology