طرح پژوهشی طبقه بندی موضوعی پیکره بنیاد افعال پیشوندی و مرکب زبان فارسی (پژوهشی در راستای تهیه ی فهرست موضوعی افعال زبان فارسی)گروه‌ها : طرح های پژوهشی
آخرین بروزرسانی : ۱۲ مهر ۱۴۰۲
نسخه الکترونیکی : دارد

مبلغ (تنظیم نشده) ریال

ارسال با ایمیل: