نظر سنجی

فرم نظر سنجی
 • میزان رضایتمندی شما از پایگاه داده ISC چقدر است؟*عالیخوبمتوسطضعیفنظری ندارم
  کیفیت
  0
 • میزان رضایتمندی شما از تامین منابع مورد نیاز شما توسط ISC چگونه است؟*عالیخوبمتوسطضعیفنظری ندارم
  کیفیت
  1
 • میزان بروز بودن منابع موجود در پایگاه داده ISC را چطور ارزیابی می کنید؟*عالیخوبمتوسطضعیفنظری ندارم
  کیفیت
  2
 • کاربر پسند بودن و سهولت دسترسی به منابع مورد نیاز خود را توسط ISC چطور ارزیابی می کنید؟*عالیخوبمتوسطضعیفنظری ندارم
  کیفیت
  3
 • میزان انطباق خدمات ISC با انتظارات شما چگونه است؟*عالیخوبمتوسطضعیفنظری ندارم
  کیفیت
  4
 • شیوه ی آشنایی شما با ISC و خدمات ما چگونه است؟*از طریق دانشگاه یا موسسهدوستانشبکه اجتماعیماهنامه/انتشارات ISCموارد دیگر
  کیفیت
  5
 • کدام خدمت بیشتر مورد نظر شما قرار گرفت*
  6
 • 7
 • ارائه نظرات و پیشنهادات جهت بهبود خدمات*
  8
 • نام و نام خانوادگی*لطفا کامل وارد نمایید
  9
 • وابستگی سازمانی*لطفا کامل وارد نمایید
  10
 • شماره تماس*شماره همراه بهتر است
  11