مهندسی برق و الکترونیک؛ برترین حوزه موضوعی کشور با بالاترین متوسط رشد سالانه در دنیا

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۲:۳۰ کد : ۱۰۰۲ اخبار آرشیوی
تعداد بازدید:۸۸۵
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ضمن معرفی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی برتر کشور با بیشترین تولیدات علمی درحوزه مهندسی برق و الکترونیک گفت: مهندسی برق و الکترونیک با رشد سالانه تولید علم برابر با ۲۲.۱۸ و با سهم ۹ درصدی، برترین حوزه موضوعی کشور در ۲۰ سال اخیر بوده است.
مهندسی برق و الکترونیک؛ برترین حوزه موضوعی کشور با بالاترین متوسط رشد سالانه در دنیا

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ضمن معرفی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی برتر کشور با بیشترین تولیدات علمی درحوزه مهندسی برق و الکترونیک گفت: مهندسی برق و الکترونیک با رشد سالانه تولید علم برابر با 22.18 و با سهم 9 درصدی، برترین حوزه موضوعی کشور در 20 سال اخیر بوده است.

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست ISC در مراسم اختتامیه بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران که در دانشگاه صنعتی سجاد در مشهد مقدس برگزار شد گزارشی از جایگاه علمی کشور و نیز حوزه موضوعی برق و الکترونیک ارایه داده و اشاره نمودند که اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی (Web of Science (WOS نشان می دهد که مدارک ثبت شده و تولید علم پژوهشگران کشور در فاصله زمانی 1396-1376 ( 1997-2017 ) یعنی در 20 سال اخیر دایم در حال افزایش بوده و بطور متوسط دارای رشد 21.45 درصدی ( بیست و یک ممیز چهل و پنج) است. این در حالی است که میزان رشد متوسط سالانه در دنیا برابر با 4.1 ( چهار ممیز یک) و برای کشورهای اسلامی برابر با 13 می باشد. بر همین اساس ایران در سال 2017 میلادی تاکنون در میان کل کشورهای دنیا رتبه 16 و در میان کشورهای اسلامی جایگاه اول را دارد.

دهقانی اظهار داشت: همچنین بررسی ها نشان می دهد که میزان رشد تولیدات علمی در حوزه های موضوعی مختلف متفاوت بوده است. در این میان حوزه مهندسی برق و الکترونیک دارای رشد 22.18 درصد بوده و بالاترین میزان مشارکت تولید علمی کشور در حوزه برق و الکترونیک با بیش از 9.3 درصد( نه ممیز سه درصد) از کل تولیدات علمی کشور می باشد که این میزان بیش از یک و نیم برابر متوسط تولید علم جهان در همین حوزه می باشد.

سرپرست ISC گفت: در بازه زمانی 2017-1997در جهان به طور کلی 40776732 مدرک در (Web of Science (WOS ثبت شده که از میان 2510213 مدرک در رشته مهندسی برق و الکترونیک که برابر با 6.1 درصد ( شش ممیز یک ) کل مدارک ثبت شده خواهد بود. تحلیل های انجام شده نشان مید هد که در 20 سال اخیر متوسط رشد سالانه دنیا در حوزه مهندسی برق و الکترونیک 5.6 درصد ( پنج ممیزه شش) درصد است. حوزه های موضوعی برتر دیگر در دنیا عبارت از مهندسی مواد ، بیوشیمی ( مولکولار بیولوژی )، شیمی و فیزیک کاربردی بوده که سهم تمام این حوزه ها از کل تولیدات علمی زیر چهار درصد می باشد.

دهقانی در ادامه بیان داشت: بررسی ها نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران مجموعا در سال 1376 تنها 980 مدرک در پایگاه WOS ثبت کرده بود که این میزان به بیش از 51 هزار مدرک در سال 96 رسیده است که افزایش بیش از 50 برابری را نشان میدهد. بر این اساس، ایران در 20 سال اخیر( 1376-1396) با متوسط رشد سالانه 21.45 ( بیست و یک ممیز چهل و پنج صدم) بالاترین نرخ رشد را دردنیا داشته است. همچنین مجموع تولید علم کشور برابر با 376186 مدرک بوده که از این میزان 35104 مدرک در حوزه مهندسی برق و الکترونیک بوده است. بنابراین 9.3 درصد ( نه ممیز سه) از کل تولید علم کشور در این حوزه می باشد.دهقانی خاطرنشان کرد: در حوزه مهندسی برق و الکترونیک در سال 1376 تنها 74 مدرک توسط پژوهشگران کشور ثبت شده بود که این میزان به بیش از 4 هزار مدرک در سال 96 رسیده و این امر افزایش 54 برابری را نشان می دهد و از این رو رشد متوسط رشد سالانه در این حوزه موضوعی در 20 سال اخیر برابر با 22.18 بوده است که بیش از 4 برابر متوسط رشد سالانه دنیا در همین حوزه موضوعی است. تحلیل های انجام شده نشان می دهد که تعداد کل سهم ایران از کل علم در حوزه مهندسی برق و الکترنیک ایران از کل تولید علم این حوزه در دنیا برابر با 1.4 درصد ( یک ممیز چهار درصد) است در حالی که سهم ایران در کل تولید علم دنیا 0.98 ( نود و هشت صدم درصد) بوده است. رتبه بین المللی کشور در تولید علم در دنیا در این 20 سال 23 بوده در حالی که در حوزه برق و الکترونیک رتبه 16 دارد. همچنین در 20 سال اخیر، از مجموع علم تولید شده توسط پژوهشگران ایران سهم حوزه مهندسی برق و الکترونیک با 9.3 ( نه و سه دهم درصد ) بالاترین میزان و نیز سایر حوزه ها از جمله شیمی، مهندسی مواد و مهندسی شیمی هر کدام به سهم زیر 5 درصد در رتبه های بعد قرار دارند.

بر اساس این گزارش دانشگاهها و موسسات آموزشی برتر کشور با بیشترین تولیدات علمی درحوزه مهندسی برق و الکترونیک شامل دانشگاه صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیر کبیر، علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعتی خواجه نصیر می باشند. سهم دانشگاههای برتر کشور در تولید علم در حوزه مهندسی برق و الکترونیک به ترتیب دانشگاه صنعتی شریف 12.3 درصد ( دوازده ممیز سه درصد)، دانشگاه تهران 11.5 درصد ( یازده و نیم درصد) ، صنعتی امیر کبیر 10.9 درصد ( ده و ممیز نه ) ، علم و صنعت 8.6 درصد ( هشت ممیز شش) و خواجه نصیر الدین طوسی 5.3 درصد ( پنج ممیز سه) می باشد.


 


نظر شما :