پایگاه رتبه بندی تایمز نتایج رتبه بندی موضوعی سال ۲۰۲۰ خود را منتشر کرد/ حضور چشمگیر دانشگاه های ایران در حوزه های موضوعی مختلف

۰۶ آذر ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۲ کد : ۱۲۶۴ اخبار برگزیده اخبار و رویداد ها
تعداد بازدید:۲۰۲۵

یکی از رتبه بندی­های مهمی که رتبه بندی جهانی تایمز به صورت سالانه انجام می دهد ارزیابی و سنجش دانشگاه ها در حوزه های موضوعی مختلف است،‌ این رتبه بندی در 11 حوزه موضوعی کلی که برخی از آن ها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه­های برتر جهان را معرفی می­کند. این حوزه­های موضوعی عبارتند از مهندسی و فناوری (شامل مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)، علوم زیستی (شامل علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگل­داری)، علوم فیزیکی (شامل فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضی)، هنر و علوم انسانی (شامل زبان، ادبیات و زبان شناسی، تاریخ، ‌فلسفه و الهیات، هنر، هنرهای نمایشی و طراحی، باستان شناسی و معماری)، پزشکی (Clinical, pre-Clinical & Health) شامل Other Health)، پزشکی و دندانپزشکی) اقتصاد و تجارت (شامل اقتصاد و اقتصاد­سنجی، تجارت و مدیریت، حسابداری و امور مالی)، علوم اجتماعی (شامل جغرافی، جامعه شناسی، سیاست و مطالعات بین الملل، ارتباطات و رسانه)، علوم کامپیوتر،‌ روانشناسی، آموزش و حقوق.

رتبه بندی موضوعی تایمز نیز بر اساس همان 13 شاخص عملکردی رتبه بندی جهانی تایمز انجام می­شود اما هر کدام از این شاخص­ها متناسب با هر حوزه موضوعی مجدداً محاسبه می­شود. لازم به توضیح است که رتبه­های اعلام شده توسط این رتبه بندی، متأثر از وزن زیادی است که به استنادها می­دهد.

معیار

شاخص

آموزش

بررسی شهرت: آموزش

نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی

نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیأت علمی

نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه

درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیأت ­علمی

پژوهش

بررسی شهرت: پژوهش

درآمد پژوهش

تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی

استنادات

تأثیر- میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده

درآمد صنعتی

درآمد پژوهشی حاصل از صنعت (به ازای اعضای هیأت علمی)

وجهه­یبین­المللی

نسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی به بومی

نسبت دانشجویان بین‌المللی به بومی

سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی

 

از میان 11 حوزه موضوعی که رتبه بندی تایمز اعلام کرده است دانشگاه­های ایران توانسته­اند در 10 حوزه موضوعی پزشکی (Clinical Pre-Clinical Health)، علوم فیزیکی، هنر و علوم انسانی، روان شناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت، علوم زیستی، آموزش، علوم کامپیوتر و مهندسی و فناوری در بین دانشگاه­های برتر جهان قرار گیرند.

دانشگاه تهران در حوزه­های آموزش با بازه رتبه­ای 400-301، هنر و علوم انسانی با رتبه +401، علوم اجتماعی با بازه رتبه­ای 500-401 و روان شناسی با بازه رتبه ای 400-301 تنها دانشگاه ایران در بین دانشگاه­های برتر جهان در این حوزه­ها می­باشد.

در حوزه اقتصاد و تجارت از ایران 4 دانشگاه در میان 632 دانشگاه برتر جهان قرار دارند که دانشگاه علم و صنعت ایران با بازه رتبه ای 300-251 رتبه اول، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران با قرار گرفتن در بازه رتبه ای 400-301 رتبه دوم و دانشگاه اصفهان با قرار گرفتن در بازه رتبه­ای +501 رتبه سوم را در جمع دانشگاه­های برتر جهان دارا هستند.

 

در حوزه پزشکی از ایران 9 دانشگاه در میان 775 دانشگاه برتر جهان قرار دارند دانشگاه علوم پزشکی تهران با قرار گرفتن در بازه رتبه ای 400-301 در بین دانشگاه­های ایرانی رتبه نخست را دارد و در رتبه­های بعدی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، مشهد، تبریز، شهید بهشتی و تبریز با بازه رتبه­ای 600-501 و دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، شیراز و شاهد با رتبه +601 در بین دانشگاه­های برتر قرار دارند.

 

در حوزه علوم زیستی 14 دانشگاه از ایران در بین 821 دانشگاه برتر جهان قرار دارند که دانشگاه صنعتی اصفهان با قرار گرفتن در بازه رتبه ای 600-501 رتبه اول دانشگاه های ایران را دارد و پس از آن دانشگاه های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شهرکرد، شیراز، تبریز، تهران، شهید چمران اهواز و ارومیه با بازه رتبه­ای +601 در این فهرست دیده می­شوند.

 

در حوزه علوم فیزیکی 31 دانشگاه از ایران در میان 1054 دانشگاه برتر جهان دیده می شوند که دانشگاه نوشیروانی بابل با قرار گرفتن در بازه رتبه ای 300-251 و دانشگاه یاسوج با قرار گرفتن در بازه رتبه ای 400-301 و دانشگاه کاشان با بازه رتبه­ای 500-401 در بین دانشگاه­های ایران به ترتیب در رتبه اول و دوم و سوم قرار دارند.

 

دانشگاه­های صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت ایران با بازه رتبه­ای 600-501 و دانشگاه­های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان، صنعتی اصفهان، کردستان، مازندران، سمنان، شهید بهشتی، صنعتی شریف، صنعتی شیراز، شیراز، تبریز، تهران با بازه رتبه ای 800-601 و دانشگاه­های الزهرا، شهید مدنی آذربایجان، بیرجند، اصفهان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، شهرکرد، صنعتی شاهرود، ارومیه، یزد و زنجان با بازه­ رتبه­ای +801 در این فهرست دیده می­شوند.

 

در حوزه علوم کامپیوتر 12 دانشگاه از ایران در بین 749 دانشگاه برتر جهان قرار دارند که دانشگاه صنعتی شریف با بازه رتبه ای 250-201، دانشگاه تهران با بازه رتبه ای 400-301 و دانشگاه­های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و دانشگاه شیراز با بازه رتبه­ای 500-401،‌ دانشگاه­های تبریز و شهید بهشتی با بازه رتبه­ای 600-501 و دانشگاه های فردوسی مشهد، اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید باهنر کرمان با رتبه +601 در این فهرست حضور دارند.

در حوزه موضوعی مهندسی و فناوری، 33 دانشگاه از ایران در بین 1008 دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شود که دانشگاه تهران با بازه رتبه ای 250-201 رتبه اول و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بازه رتبه ای 300-251 در بین دانشگاه­های ایران رتبه دوم را در این حوزه دارند.

دانشگاه­های صنعتی امیرکبیر، کاشان، صنعتی شریف، تبریز و یاسوج با بازه رتبه ای 400-301، دانشگاه­های بین المللی امام خمینی، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، مازندران و شهرکرد با بازه رتبه­ای 500-401، دانشگاه­های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان و سمنان با بازه رتبه­ای 600-501، دانشگاه­های الزهرا، شهید مدنی آذربایجان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، کردستان، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، صنعتی شاهرود، شیراز، صنعتی شیراز، ارومیه و زنجان با بازه رتبه­ای 800-601 و در نهایت دانشگاه­های بیرجند، اصفهان، شاهد، شهید باهنر کرمان و یزد با رتبه +801 در این فهرست دیده می­شوند.

 

نتایج رتبه بندی موضوعی تایمز سال 2020

حوزه موضوعی

نام دانشگاه

رتبه سال 2020

رتبه سال 2019

آموزش

دانشگاه تهران

400-301

400-301

هنر و علوم انسانی

دانشگاه تهران

+401

+401

روانشناسی*

دانشگاه تهران

400-301

---

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

500-401

500-401

اقتصاد و تجارت

دانشگاه علم و صنعت ایران*

300-251

---

دانشگاه صنعتی امیرکبیر*

400-301

---

دانشگاه تهران

400-301

400-301

دانشگاه اصفهان

+501

+501

پزشکی

(پزشکی و دندانپزشکی)

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

400-301

500-401

دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد و علوم پزشکی تبریز

600-501

600-501

دانشگاه تبریز*

600-501

---

علوم پزشکی شهید بهشتی

+601

+601

دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز* ، علوم پزشکی اصفهان* و دانشگاه شاهد*

+601

---

علوم زیستی

(علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری

دانشگاه صنعتی اصفهان

600-501

600-501

دانشگاه های تهران، شیراز، اصفهان، فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، ، تبریز و ارومیه

+601

+601

دانشگاه های بوعلی سینا*، شهرکرد* و شهید چمران اهواز*

+601

---

علوم فیزیکی

(فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علم دریایی، آمار و ریاضی)

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

300-251

300-251

دانشگاه یاسوج*

400-301

---

دانشگاه کاشان

500-401

500-401

دانشگاه های صنعتی امیر کبیر، علم و صنعت ایران

600-501

800-601

دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، صنعتی شیراز، شیراز، فردوسی مشهد، گیلان، صنعتی اصفهان، مازندران، شهید بهشتی و تبریز

800-601

800-601

دانشگاه های بوعلی سینا* ، کردستان*، سمنان*

800-601

--

دانشگاه های اصفهان، الزهرا، ارومیه، شهید مدنی آذربایجان، بیرجند، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی*، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز*، شهرکرد، صنعتی شاهرود، زنجان و یزد

+801

+801

علوم کامپیوتری

دانشگاه صنعتی شریف*

250-201

---

دانشگاه تهران

400-301

500-401

دانشگاه­های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران*، صنعتی اصفهان و دانشگاه شیراز

500-401

500-401

دانشگاه­ تبریز

600-501

500-401

دانشگاه شهید بهشتی

600-501

600-501

دانشگاه های فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید باهنر کرمان*

+601

600-501

دانشگاه اصفهان

+601

+601

مهندسی و فناوری

(مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)

دانشگاه تهران

250-201

300-251

دانشگاه­ صنعتی نوشیروانی بابل

300-251

300-251

دانشگاه­های صنعتی امیرکبیر

400-301

500-401

دانشگاه­های صنعتی شریف، کاشان، تبریز* و یاسوج*

400-301

400-301

دانشگاه­های صنعتی اصفهان، بین المللی امام خمینی، مازندران و شهرکرد

500-401

500-401

دانشگاه علم و صنعت ایران

500-401

600-501

دانشگاه­های بوعلی سینا*، فردوسی مشهد، گیلان و سمنان*

600-501

600-501

دانشگاه­های شیراز، صنعتی شیراز، شهید مدنی آذربایجان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، الزهرا*، کردستان*، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز*، صنعتی شاهرود، ارومیه و زنجان

800-601

800-601

دانشگاه­ اصفهان

+801

800-601

دانشگاه­های بیرجند*، شاهد*، شهید باهنر کرمان و یزد

+801

+801

*دانشگاهها و حوزه های موضوعی که در رتبه بندی سال 2020 برای اولین بار حضور یافته اند.

کلید واژه ها: رتبه بندی رتبه بندی تایمز 2019


( ۹ )

نظر شما :