گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-۱۹ ISC در دنیا و ایران در مهرماه

روند افزایشی رشد روزانه شیوع بیماری در کشور/ بالاترین میزان متوسط رشد روزانه فوتی
۰۶ آبان ۱۳۹۹ | ۰۸:۲۰ کد : ۱۴۴۹ اخبار برگزیده اخبار و رویداد ها
تعداد بازدید:۷۰۹

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگرکووید-19 (ISC COVID-19 Visualizer) نشان می دهد میزان متوسط رشد روزانه مبتلایان کشور از 0.59 درصد در شهریورماه به 0.84 درصد در مهرماه افزایش یافته و لذا میزان جمعیت کل بیماران کشور با افزایش بیش از 120 هزار نفر در یکماه گذشته از 425481 نفر در شهریورماه به 545286 نفر در مهرماه رسیده است. بنابراین افزایش روزانه 2500 نفر در شهریورماه به بیش از 4500 نفر در مهرماه را شاهد هستیم. اگر این روند ادامه داشته باشد در آخر آبان ماه جمعیت مبتلایان در کشور به بیش از 700 هزار نفر خواهد رسید.

دهقانی افزود: بررسی ها نشان می دهد که علیرغم افزایش میزان متوسط نرخ روزانه بهبودی کشور از 0.55درصد در شهریورماه به 0.65 درصد در مهرماه، میزان متوسط نرخ روزانه فوتی کشور نیز از 0.6 درصد در شهریورماه به 0.83 درصد در مهرماه افزایش یافته و بدین ترتیب ایران دارای بالاترین میزان متوسط نرخ روزانه فوتی در میان 13 کشور همزمان می باشد. میزان متوسط نرخ روزانه فوتی درکشورهای روسیه 0.83 درصد، ترکیه 0.77 درصد، برزیل 0.42 درصد و اسپانیا 0.39 درصد می باشد. جهت اطلاع میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی سایر کشورها از جمله آمریکا، فرانسه، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا کمتر از 0.3 درصد می باشد. ضمنا میانگین رشد روزانه فوتی دنیا از 0.62 درصد در شهریورماه به 0.54 درصد در مهرماه کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: نتایج و آمار در سامانه کووید-19 به همراه تحلیل مربوط به 13 کشور همزمان (کشورهایی که انتشار بیماری در آنها تقریبا به طور همزمان پدید آمد) آمده است. کشورهای همزمان عبارت از: چین، ایران، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان وایتالیا هستند.

نمودار 1 روند شیوع بیماری در کشورهای همزمان که تا پایان مهر 99 دارای جمعیت بیماران کمتر از 600 هزار نفر بوده اند را نشان می دهد. این کشورها عبارت از 7 کشور ایران، ایتالیا، آلمان، ترکیه، پاکستان، کانادا و چین بوده و همان طور که در نمودار مشاهده می شود کشور ایران در طول 6 ماه اخیر همواره دارای روند افزایشی بدون وقفه با شیب نسبتا ثابتی بوده و متاسفانه جمعیت بیماران کشور از تیرماه از تمام کشورهای فوق بیشتر بوده ولی از شهریورماه این روند با شیب و فاصله نسبتا زیادی نسبت به سایر کشورها در حال افزایش است. در مقایسه با سایر کشورها ملاحظه می شود که روند افزایشی بدون وقفه مشابه ایران فقط در کشور ترکیه و البته با شیب ملایم‌تری وجود دارد. همان طور که در نمودار دیده می شود برای سایر کشورها از جمله ایتالیا، آلمان، پاکستان و حتی کانادا روند شیوع بیماری کاهش یافته و به تعبیری کنترل شده بود ولی عملا از مرداده ماه شیوع بیماری در این کشورها نیز روند افزایشی به خود گرفته است. این روند افزایشی برای کشورهای روسیه، انگلیس، اسپانیا و فرانسه در دو ماه اخیر بسیار شدیدتر و در نمودار 2 نشان داده شده است.

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-19 ISC در دنیا و ایران در مهرماه

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-19 ISC در دنیا و ایران در مهرماه

در نمودار شماره 2 روند افزایش بیماران برای کشورهای همزمان با جمعیت بیماران بیش از 700 هزار و نیز کمتر از یک میلیون و پانصد هزار نفر نشان داده شده است. این کشورها عبارت از روسیه، اسپانیا، فرانسه و انگلیس بوده و همان طور که ملاحظه می شود در طول 7 ماه گذشته شیب افزایش جمعیت مبتلایان برای کشور روسیه نیز مشابه ایران بدون توقف به صورت افزایشی بوده است. این در حالی است که برای سه کشور اسپانیا، فرانسه و انگلیس روند فوق در اردیبهشت و یا حداکثر خردادماه  کنترل شده و نرخ شیب منحنی تقریبا صفر شده بود ولی از مردادماه (روز 150 ام) به تدریج روند رشد شیوع بیماری حالت افزایشی یافته و این در مهرماه  شدت بیشتری پیدا کرده است. 

سرپرست ISC در ادامه گفت: به منظور تجزیه و تحلیل آماری و دستیابی به نتایج بهتر با استفاده از اطلاعات مستخرج از سامانه کووید-19 مربوط به 13 کشور همزمان (کشورهای چین، ایران، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا) در طول 7 ماه گذشته آمار مربوطه در جدول 1 نشان داده شده است. در این جدول میزان متوسط رشد روزانه بیماری در هر ماه منظور شده است. جهت اطلاع نتایج مربوطه بر اساس رشد متوسط کشورها در مهرماه به ترتیب صعودی مرتب شده است. همان طور که ملاحظه می شود کشورهای فرانسه، انگلیس، اسپانیا و ایتالیا به ترتیب با 2.49 درصد، 2.31 درصد و 1.5 درصد بیشترین میزان نرخ متوسط رشد روزانه در مهرماه را داشته اند.

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-19 ISC در دنیا و ایران در مهرماه

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-19 ISC در دنیا و ایران در مهرماه

 مطابق با جدول 1 میزان کاهش متوسط نرخ رشد روزانه کشورهای آمریکا، برزیل، روسیه، ایران و پاکستان در نمودار 3 نشان داده شده است. همانطور که از نمودار مشاهده می شود برای این کشورها  تا شهریورماه روند فوق کاهشی بوده است ولی از مهرماه برای همه کشورها (به جز برزیل) این روند ثابت و یا افزایش یافته است. متاسفانه برای ایران که در اردیبهشت ماه کمترین میزان متوسط رشد روزانه در مقایسه با این کشورها را داشت، در مهرماه دارای بیشترین میزان در بین کشورهای یاد شده بوده است.

همچنین مطابق با جدول 1 میزان روند تغییرات متوسط نرخ رشد روزانه کشورهای اسپانیا، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، آلمان و کانادا در طول 6 ماه گذشته در نمودار 4 نشان داده شده است. همان طور که از نمودار 4 ملاحظه می شود در این کشورها میزان متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری عملا از تیرماه به صورت افزایشی در آمده است و این روند در مرداد و شهریور ادامه یافته و در مهرماه به بیشترین میزان رسیده است. در واقع از نظر میزان نرخ رشد شیوع بیماری این کشورها به وضعیت 5 ماه قبل یعنی اردیبهشت ماه برگشته اند.

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-19 ISC در دنیا و ایران در مهرماه

در ادامه جداول 2 و 3 میزان نرخ رشد متوسط روزانه بهبودی و نیز متوسط نرخ رشد فوتی 13 کشور همزمان را در 7 ماه اخیر نشان می دهد. میزان نرخ رشد متوسط در واقع متوسط‌گیری متحرک بر روی بازه های زمانی ماهانه بوده و در نتیجه اعداد به دست آمده قابل اعتماد بوده و با مقایسه این شاخص می توان به روند انتشار بیماری و نیز کنترل و مقابله با بیماری پی برد. لازم به ذکر است تمام مقادیر محاسبه شده در مهرماه ( ستون 8 جداول) به ترتیب صعودی مرتب شده اند.

همان طور که از جدول 2 پیداست میزان متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی در دنیا از 1.26درصد در شهریورماه به 0.98 درصد در مهرماه کاهش یافته است. با این حال برای ایران میزان متوسط نرخ رشد بهبودی روزانه در شهریورماه از 0.55 درصد به 0.65 درصد در مهرماه افزایش یافته است. در مهرماه متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی کشورهای کانادا (1.1 درصد)، آمریکا (0.89 درصد)، آلمان (0.72 درصد) و برزیل (0.68 درصد) وضعیت مناسب تری نسبت به ایران داشته و سایر کشورهای همزمان از جمله روسیه، ایتالیا، فرانسه و غیره دارای متوسط نرخ رشد بهبودی روزانه کمتر از ایران هستند.

دهقانی افزود: البته باید توجه داشت متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی علاوه بر اینکه تابعی از میزان رشد و انتشار بیماری می باشد، تابعی از مسایلی نظیر طول درمان استاندارد برای ترخیص بیمار، ظرفیت پذیرش بیمار و امکانات بهداشتی کشورها نیز بوده و نمی توان انتظار داشت که متناسب با افزایش نرخ شیوع بیماری، با همان نرخ میزان بهبودی افزایش یابد. با این حال بزرگتر بودن متوسط رشد بهبودی در مقایسه با نرخ شیوع بیماری نشانه کنترل و مقابله و سرکوب بیماری خواهد بود.

 

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-19 ISC در دنیا و ایران در مهرماه

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-19 ISC در دنیا و ایران در مهرماه

همان طور که از جدول 3 پیداست میزان متوسط رشد روزانه فوتی در دنیا از 0.62درصد در شهریورماه به 0.54 درصد در مهرماه کاهش یافته است. متاسفانه برای کشور ایران میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی از 0.6 درصد در شهریورماه به 0.83 درصد در مهرماه افزایش یافته است. بر اساس محاسبات انجام شده ایران و روسیه با این میزان متوسط نرخ رشد فوتی روزانه در مهرماه بیشترین میزان را در میان کشورهای همزمان (ایران، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان، ایتالیا و چین) داشته اند.

نمودار 5 میزان متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری، متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی و نیز متوسط نرخ رشد روزانه فوتی را در 6 ماه اخیر برای ایران نشان می دهد. ملاحظه می شود که میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی در 4 ماه اول سال (فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر) از دو شاخص دیگر یعنی متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری و نیز نرخ رشد بهبودی کمتر بوده است در حالی که در سه ماه اخیر (مرداد، شهریور و مهرماه) میزان رشد روزانه فوتی از نرخ رشد بهبودی و میزان رشد شیوع بیماری بیشتر شده است.

سرپرست ISC در ادامه گفت: جایگاه کشور از نظر جمعیت بیماران، میزان فوتی و سهم کشور در هر کدام از موارد در سطح دنیا در جدول 4 محاسبه و نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه می شود کل جمعیت بیماران در دنیا تا پایان مهرماه برابر با 41462420 نفر بوده که ایران با 545286 نفر و سهم 1.31 درصد در جایگاه 13 دنیا قرار دارد. کشورهای آمریکا با سهم 20.76 درصد، هند با سهم 18.64 درصد و نیز برزیل با سهم 12.85 در جایگاه های اول الی سوم قرار دارند.

دهقانی ادامه داد: میزان کل فوتی دنیا تا آخر مهرماه برابر با 1130068 نفر بوده که ایران با 31034 نفر فوتی و سهم 2.75 درصدی در جایگاه دهم قرار دارد. ضمنا کشورهای آمریکا، برزیل و هند نیز به ترتیب با سهم فوتی 20 درصد، 13.71 درصد و 10.26 درصد در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند.

وی اضافه کرد: درصورتی که درصد میزان فوتی از تعداد کل بیماران، مورد نظر قرار گیرد ایران با 5.75 درصد در جایگاه هشتم دنیا قرار خواهد گرفت. کشورهای مکزیک، ایتالیا و اکوادور به ترتیب با میزان 10.1 درصد، 8.45 درصد و 8 درصد بالاترین میزان درصد فوتی در میان کشورهای دنیا داشته اند.

 

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-19 ISC در دنیا و ایران در مهرماه

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، جهت تسریع فرایند اطلاع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در مورد ویروس کووید-19 و کمک به پژوهشگران، سیاست‌گذاران حوزه سلامت و عموم مردم و نیز پاسخ دهی مطلوب به همه گیری جهانی، سامانه نماگرکووید-19 (ISC COVID-19 Visualizer) را از ابتدای بروز بیماری راه اندازی کرده است. اطلاعات این پایگاه شامل جدیدترین مقالات علمی تمام متن منتشر شده و پیش چاپ و نیز آمار مربوط به وضعیت انتشار بیماری بر اساس نقشه جهانی از وضعیت همه‌گیری بیماری کووید-19 بوده و با جستجو در آن تازه ترین آمار مبتلایان، مرگ و میر، درمان‌شدگان و همچنین نسبت های ابتلا به جمعیت به تفکیک هر کشور و مقایسه بر اساس نمودار زمانی- مکانی قابل مشاهده است. آدرس وبگاه این سامانه https://maps.isc.gov.ir/covid19/)) بوده که از طریق وبگاه اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) https://www.isc.gov.ir)) در دسترس می‌باشد. این سامانه همچنین به درخواست سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای عضو دی هشت (D8) برای بهره برداری کشورهای عضو، در فروردین ماه با حضور نمایندگان کشورهای عضو این سازمان به دعوت مرکز بهداشت و حمایت اجتماعی سازمان  D8(D8-HSP) و نیز مرکز بهداشت جهانی(Chatham House) لندن به صورت ویدیو کنفرانس رونمایی و در وبگاه آن سازمان به آدرس (http://developing8.org/) قرار گرفت.

در حال حاضر حدود 18009  مدرک از آخرین یافته های علمی در خصوص ویروس کووید-19 در قالب مقاله تمام متن چاپ شده و پیش چاپ در این سامانه در دسترس محققان و پژوهشگران قرار دارد و البته این اطلاعات به طور روزانه به روز رسانی می‌شود. از این تعداد پژوهش، کشورهای آمریکا، چین و انگلیس به ترتیب با 2812، 2406 و 1224 مقاله بیشترین مشارکت علمی را در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در این حوزه داشته اند. سایر کشورها از جمله ایتالیا (1179 مدرک)، فرانسه (447 مدرک)، کانادا (439 مدرک)، هند (417 مدرک)، آلمان (412 مدرک) و استرالیا (335 مدرک) به ترتیب در جایگاه های چهارم الی نهم قرار دارند. ضمنا کشور ایران با 283 مقاله جایگاه دهم دنیا را در پژوهش و تحقیق و یافته های جدید در خصوص ویروس کووید-19 دارد.

در این سامانه همچنین مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های صادر شده توسط سازمان‌های معتبر دنیا از جمله سازمان بهداشت جهانی (WHO) در حوزه بهداشت، سلامت و مقابله با شیوع بیماری کووید –19  قرار دارد که می‌تواند مورد استفاده عموم قرار گیرد.

https://maps.isc.gov.ir/covid19/#/world

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-19 ISC در دنیا و ایران در مهرماه

سامانه نماگرکووید-19 (ISC COVID-19 Visualizer)

 

کلید واژه ها: کووید-19


( ۱ )