جمهوری اسلامی ایران پیشتاز رشد تولید علم حوزه فنی و مهندسی دنیا شد/ ایران رتبه ۱۱ تولید علم فنی مهندسی دنیا را کسب کرد/ کسب رتبه ۴ کیفیت علم فنی و مهندسی دنیا

۰۲ دی ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۱ کد : ۱۵۲۰ اخبار برگزیده اخبار و رویداد ها
تعداد بازدید:۷۰

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، دکتر محمدجواد دهقانی ریاست مرکز منطقه ای و ISC گفت: جمهوری اسلامی ایران پیشتاز رشد تولید علم حوزه فنی و مهندسی دنیا شد.

دهقانی گفت: هر چند به انتهای سال 2020 نزدیک می‌شویم، اما تولید علم سال 2020 هنوز کامل نشده است. با این وجود، براساس پایگاه استنادی اسکوپوس و با مقایسه این سال با تولید علم صورت گرفته با سال 2019 مشاهده می شود که جمهوری اسلامی ایران در حوزه فنی و مهندسی پیشتاز رشد کمیت علم در بین 25 قدرت علمی دنیا شده است.

سرپرست ISC گفت:  براساس پایگاه استنادی اسکوپوس، در سال 2020 رتبه کمیت تولید علم ایران در حوزه فنی و مهندسی به 11 دنیا ارتقا پیدا کرده است. براساس کیفیت علم تولید شده در حوزه فنی و مهندسی، ایران در سال 2020 تاکنون موفق شده تا رتبه 4 دنیا را در اختیار بگیرد و با مقایسه استناد نرمال شده در این سال با سال 2019، ایران با حدود 13% رشد رتبه چهارم دنیا از لحاظ میزان رشد کیفیت علم در حوزه فنی و مهندسی را کسب کرده است.

وی افزود: در حال حاضر در سال 2020، سهم ایران از علم فنی و مهندسی دنیا حدود 2.7% است. در سال 2010 سهم ایران 1.7% درصد بود این رقم در سال 2014 به 2% رسید و در سال 2017 به 2.4% رسید. در سال 2018 و 2019 نیز سهم ایران تقریباً به همین صورت بود. سهم ایران از کل تولید علم دنیا در سال 2020 حدود 1.98 درصد می باشد.

تنها کشوری که در بین 25 کشور برتر دنیا در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 رشد مثبتی دارد جمهوری اسلامی ایران است. رشد ایران در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 حدود 1% است.

براساس پایگاه استنادی اسکوپوس، از ابتدای سال 2020 تاکنون تولید علم فنی و مهندسی کشور 25736 مدرک است. اطلاعات سال 2020 هنوز تکمیل نشده است و با گذشت زمان اطلاعات این سال نه فقط برای ایران بلکه برای کل دنیا تکمیل خواهد شد. در سال 2019 تولید علم ایران 25478 مورد بود. در سال 2015 این رقم 17639 مورد و در سال 2010 این 11671 مورد بود.

دهقانی گفت: رتبه تولید علم ایران در سال 2020 در حوزه فنی و مهندسی براساس اسکوپوس به 11 رسیده است. در سال های 2016 تا 2019 رتبه ایران براساس تعداد مقالات در پایگاه اسکوپوس 12 بود. در فاصله        سال های 2009 تا 2015 رتبه ایران از 15 به 14 ارتقا پیدا کرد. این در حالی است که در سال های 2005 تا 2007 رتبه ایران 22 دنیا بود.

کیفیت انتشارات علمی  حوزه فنی ومهندسی

سرپرست ISC در ادامه گفت: با استفاده از شاخص استناد نرمال شده براساس رشته های موضوعی (Field Weighted Citation Impact) در پایگاه اسکوپوس، 25 کشور برتری که بیشترین کمیت علم دنیا در سال های اخیر را تولید کرده اند مورد بررسی قرار داده شد. شمارش استنادها به صورت خام نمی تواند به خوبی بیانگر کیفیت علم یک کشور باشد. علت این امر را باید در تفاوت تعداد استنادهای دریافتی در رشته های مختلف جستجو کرد. مثلاً در حوزه های پزشکی در مقایسه با حوزه ای مانند ریاضیات مقالات استنادهای بیشتری دریافت            می کنند، بنابراین قبل از مقایسه استنادها، آنها نرمال سازی می شوند. برای نرمال سازی، استنادهای هر مقاله را به متوسط تعداد استنادهای دریافتی براساس رشته و سال مقاله تقسیم می شود.

دهقانی ادامه داد: براساس شاخص استناد نرمال شده (Field-Weighted Citation Impact) در پایگاه اسکوپوس، مقالات پژوهشگران ایران در حوزه موضوعی فنی و مهندسی در سال 2005 حدود 0.84 بود و این یعنی اثر گذاری یافته های  علمی حدود 16 درصد کمتر از متوسط بین المللی بود در حالی که این رقم در سال 2019 به 1.34 رسیده است که یعنی مقالات ایران 34% بیش از متوسط بین المللی استناد دریافت می نمایند.

وی افزود: در سال 2020 میزان استناد نرمال شده کشور در حوزه فنی و مهندسی  به 1.52 افزایش یافته و این به معنای این است که کیفیت علمی کارهای انجام شده در حوزه فنی و مهندسی 52 درصد بیش از متوسط جهانی بوده است. این امر حاکی از توجه بیشتر پژوهشگران به بعد کیفی انتشارات علمی می باشد.

دهقانی گفت: میزان استناد نرمال شده کل انتشارات علمی کشور  در سال 2020 حدود 1.25  می باشد و این به معنای موثرتر بودن حوزه فنی و مهندسی در کیفیت تولیدات علمی کشور می باشد. بررسی ها نشان می دهد که میزان استناد نرمال شده در حوزه فنی و مهندسی در تمام طول سال های مورد مطالعه بیش از استناد نرمال شده ( کیفیت) کل کشور بوده است.

سرپرست ISC گفت: جمهوری اسلامی ایران در حوزه فنی و مهندسی براساس استناد نرمال شده کیفیت تولید علم ایران در سال 2005 رتبه 21 دنیا را داشت. در سال 2010 رتبه ایران در این حوزه به 18 ارتقا یافت و در سال 2017 به 13 رسید. در سال 2019 نیز رتبه ایران از این لحاظ 10 و در سال در سال 2020 رتبه چهارم دنیا را بدست آورده است.

 

دهقانی ادامه داد: بررسی های بیشتر نشان می دهد که ایران همچنین از نظر میزان رشد استناد نرمال شده و در واقع رشد کیفیت علم در حوزه فنی و مهندسی در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 حدود 13% رشد داشته است و از این نظر نیز  ایران در جایگاه چهارم دنیا قرار می گیرد. کشورهای روسیه، هند و ترکیه در سال 2020 نسبت به سال 2019 هر کدام با 23%، 23% و 22% رشد داشته اند.

کلید واژه ها: پیشتاز علم علم دنیا


( ۱ )