حضور ۷ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا

انتشار نتایج رتبه بندی تایمز کشورهای آسیایی سال ۲۰۲۱

رشد چشمگیر جایگاه رتبه دانشگاههای ایران
۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۹ کد : ۱۶۰۴ اخبار برگزیده اخبار و رویداد ها
تعداد بازدید:۱۱۹۲۵

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری، دکتر محمدجواد دهقانی رییس این موسسه گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های رتبه بندی معتبر در سطح بین المللی است که در سال 2013 میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه های آسیایی را در کنار رتبه بندی های بین المللی خود انجام داد. در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه­های آسیایی سال 2021 از ایران تعداد 47 دانشگاه حضور داشته اند که 7 دانشگاه کشور در میان 100 دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند. این در حالی است که تعداد دانشگاه های ایران در سال گذشته 40 دانشگاه بوده است.

دهقانی گفت: روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه  بندی جهانی دانشگاه ها است که از 13 شاخص در قالب 5 معیار آموزش (25)، پژوهش (30)، استنادات (30)، درآمد صنعتی (7.5) و وجهه بین المللی (7.5) بهره جسته است. با این حال در رتبه بندی دانشگاه های آسیایی پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص ها، نتایج کسب شده را بر اساس دانشگاه های موجود در این رتبه بندی مجدد تنظیم می کند.

وی ادامه داد: رتبه بندی آسیایی تایمز در سال 2021، تعداد 551 دانشگاه را از 30 کشور در بردارد. در این رتبه بندی دانشگاه های Tsinghua University و  Peking Universityاز کشور چین مانند سال گذشته رتبه­های اول و دوم را در بین دانشگاه های آسیایی به خود اختصاص داده اند و برای دومین سال متوالی دو دانشگاه از چین در صدر جدول این رتبه بندی دیده می­شود و دوباره مانند سال گذشته دانشگاه هایNUS  (National University of Singapore) سنگاپور و UHK  (University of Hong Kong) از هنگ کنگ به ترتیب رتبه های دوم و سوم را دارند.

همانند سال های گذشته، کشور ژاپن با 116 دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه بندی دارد (سال گذشته این رکورد 110 بوده است) و بهترین دانشگاه آن University of Tokyo با رتبه 6      می باشد.

رییس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری گفت: ایران در سال 2021، تعداد 47 دانشگاه در بین دانشگاه های برتر آسیایی داشته است که این تعداد در سال 2020، 40 دانشگاه، در 2019، 29 دانشگاه در سال 2018، 18 دانشگاه و در سال 2017 برابر با 14 دانشگاه بوده است. سهم ایران  از نظر تعداد دانشگاه ها در سال 2013 برابر با 3 درصد بود که در سال 2021 به 8.5 درصد رسیده است.

همان گونه که در جدول زیر نشان داده شده است، در رتبه بندی آسیایی 2021 تایمز، تعداد 47 دانشگاه از ایران حضور دارند.

 دهقانی اظهار داشت: دانشگاه­ علوم پزشکی کردستان که برای اولین بار در این رتبه بندی حضور دارد با رتبه 45 و دانشگاه های صنعتی شریف و صنعتی نوشیروانی بابل به ترتیب با رتبه های 58 و 59 دانشگاه های دوم و سوم هستند. بهترین رتبه ایران نسبت به سال گذشته 3 مرتبه ارتقا داشته است و از 48 به 45 رسیده است.

مقایسه عملکرد دانشگاههای ایران در سال  2020 و 2021

 

رییس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری گفت: تعداد دانشگاه های ایران از 40 دانشگاه در رتبه بندی آسیایی 2020 تایمز به 47 دانشگاه در سال 2021 رسیده است (تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه بندی از 489 دانشگاه به 551 دانشگاه رسیده است). در سال 2020 تعداد 5 دانشگاه در جمع 100 برتر  آسیا قرار داشته اند، در حالی که در سال 2021 این تعداد به 7 دانشگاه رسیده است. بهترین رتبه ایران در سال 2020، ‌رتبه 48 بوده است اما این رتبه در سال 2021 به رتبه 45 رسیده است.

وی افزود: در رتبه بندی سال 2021، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه لرستان، علوم پزشکی کرمان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه اراک، دانشگاه رازی، دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه سیستان و بلوچستان در رتبه بندی حضور یافته اند که در سال گذشته در این رتبه بندی نبوده اند.

دهقانی گفت: بررسی ها نشان می دهد تقریبا اغلب دانشگاه ها از جمله دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی تهران، کاشان، تهران، علوم پزشکی مشهد، صنعتی شیراز، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی ایران، تبریز، علوم پزشکی تبریز، شهید مدنی آذربایجان، سمنان، صنعتی شاهرود، علوم پزشکی شیراز، شاهد توانسته اند نسبت به سال گذشته عملکرد بهتری نسبت به سال قبل داشته و رتبه خود را ارتقا دهند.

با اینکه ایران به لحاظ تعداد دانشگاه نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته است،‌ اما این رشد از لحاظ جایگاه رتبه نیز به صورت محسوسی قابل مشاهده است. جدول زیر ارتقا رتبه دانشگاه ها را نشان می دهد.

در جدول زیر حضور دانشگاه های ایران در رتبه بندی تایمز کشورهای آسیایی در سال های  2021 و 2020 به صورت تطبیقی نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود اغلب دانشگاه ها نسبت به سال 2020 ارتقای رتبه و جایگاه داشته اند.

عملکرد دانشگاه های کشورهای اسلامی قاره آسیا در رتبه بندی آسیایی تایمز 2021

 

رییس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری گفت: از 27 کشور اسلامی در قاره آسیا،‌ دانشگاه های 16 کشور در رتبه بندی آسیایی تایمز 2021 حضور دارند. از لحاظ تعداد دانشگاه، کشور ایران با 47 دانشگاه رتبه اول و ترکیه و پاکستان به ترتیب با 43 و16 دانشگاه رتبه دوم و سوم را دارند. به لحاظ بهترین رتبه، به ترتیب کشورهای عربستان، قطر، امارات متحده رتبه های اول تا سوم را دارند.

 

کلید واژه ها: لایدن رتبه بندی دانشگاه های ایران


( ۷۲ )

نظر شما :