گرایش مطالعات کتابخانه‌های عمومی تصویب شد

۲۳ شهریور ۱۳۹۰ | ۰۲:۳۰ کد : ۲۰۴ اخبار آرشیوی
تعداد بازدید:۷۵۷
گرایش دوره کارشناسی ارشد «مطالعات کتابخانه های عمومی» رشته کتابداری و اطلاع رسانی به تصویب کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید.
گرایش مطالعات کتابخانه‌های عمومی تصویب شد

گرایش دوره کارشناسی ارشد «مطالعات کتابخانه های عمومی» رشته کتابداری و اطلاع رسانی به تصویب کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید.

دکتر جعفر مهراد، سرپرست کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: گرایش دوره کارشناسی ارشد مطالعات کتابخانه های عمومی که در شش ماه اول سال 1390 در دستور کار کمیته برنامه ریزی علوم کتابداری و اطلاع رسانی قرار داشت، پس از تهیه و تدوین و حضور فعال اعضای این کمیته در بحث و بررسی برنامه های درسی، این گرایش روز سه شنبه به تاریخ 22/6/1390 به تصویب گروه برنامه ریزی علوم اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید.
در این جلسه دکتر جعفر مهراد برنامه گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی را ارائه داد و پس از دفاع از کلیات این برنامه و استماع دیدگاه های اعضای کمیته برنامه ریزی علوم اجتماعی، گرایش مزبور به اتفاق آرا به تصویب رسید.
دکتر مهراد افزود: پس از این مرحله، گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی در شورای عالی برنامه ریزی مطرح خواهد شد که پس از تأیید به امضای وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری خواهد رسید.
سرپرست کمیته برنامه ریزی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ادامه داد: در هفته آینده گرایش کتابخانه های دانشگاهی که آن نیز پس از چندین ماه بررسی و مطالعه تهیه شده است در نشست آتی این کمیته بررسی نهایی خواهد شد.
وی افزود: انتظار می رود که گرایش کتابخانه های دانشگاهی هفته آینده به تصویب اعضای کمیته برنامه ریزی علوم کتابداری و اطلاع رسانی برسد.
دکتر مهراد در پایان گفت: گرایش های مدیریت اطلاعات و مطالعات کتابخانه های آموزشگاهی نیز مراحل پایانی تهیه و تدوین را می گذراند و به زودی خبر نهایی شدن برنامه های مزبور به اطلاع جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ایران خواهد رسید.


( ۱ )

نظر شما :