رتبه بندی و ارزیابی ۶۳ پژوهشگاه و مؤسسه پژوهشی توسط مؤسسه ISC

۰۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۴:۳۷ کد : ۲۲۱۷ اخبار و رویداد ها
تعداد بازدید:۶۰۷

به گزارش روابط عمومی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس مؤسسه ISC گفت: رتبه بندی و ارزیابی پژوهشگاه ها و مؤسسات پژوهشی دولتی در سال 1401 توسط مؤسسه ISC انجام گرفت.

فاضل زاده اظهار داشت: در این رتبه بندی، معیارهای کلی در ارزیابی و رتبه بندی پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی در 5 حوزه پژوهش (با وزن 25 درصد)، فناوری و نوآوری (با وزن 35 درصد)، بین المللی سازی (با وزن 10 درصد)، اثرگذاری اقتصادی (با وزن 20 درصد) و خدمات اجتماعی، زیر ساخت و تسهیلات (با وزن 10 درصد) می باشد.

وی ادامه داد: هر کدام از این معیارهای اصلی، به تعدادی شاخص اصلی و زیر شاخص تقسیم می ­شوند که عملکرد پژوهشگاه در هر یک از آنها به صورت جداگانه ارزیابی می­ شود، در جدول 1 وزن هر کدام از معیارهای اصلی نشان داده شده است.

جدول 1: معیارهای رتبه بندی پژوهشگاه ها و مؤسسات پژوهشی

اطلاعات مورد نیاز به منظور رتبه بندی پژوهشگاه ها و مؤسسات پژوهشی مربوط به عملکرد سه ساله 99-97 از سه طریق جمع آوری شده است:

اطلاعات پژوهشی که جمع آوری آن بر عهده مدیریت رتبه بندی ISC می باشد، خوداظهاری پژوهشگاه ها که از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی رتبه بندی توسط رابطین محترم در پژوهشگاه ها به دست می­آید و نیز برخی اطلاعات که از طریق وزارت علوم یا سازمان های زیر مجموعه در اختیار گروه رتبه بندی قرار داده می شود.

رئیس مؤسسه ISC گفت:  در رتبه بندی سال 1401، مجموعا تعداد 63 پژوهشگاه حضور داشتند که اطلاعات تمامی آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. رتبه این پژوهشگاه ها به صورت درهمکرد و نیز براساس زمینه فعالیت، محاسبه شده است. جدول 2 تعداد پژوهشگاه های حاضر در هر گروه را نشان می ­دهد.

جدول 2: آمار حضور پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی بر اساس زمینه فعالیت

جایگاه پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی در حوزه هنر، علوم انسانی و اجتماعی

فاضل زاده خاطر نشان کرد: در این رتبه بندی در حوزه هنر، علوم انسانی و اجتماعی 33 پژوهشگاه و موسسه پژوهشی حضور داشته اند. پژوهشگاه های تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند. جدول 3 به صورت کامل نتایج این دسته از پژوهشگاه ها را نشان می‌دهد.

جدول 3: جایگاه پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی هنر، علوم انسانی و اجتماعی کشور در رتبه بندی سال 1401

پنج پژوهشگاه برتر در هر کدام از معیارهای رتبه بندی در دسته علوم انسانی، اجتماعی و هنر در جدول 4 قابل مشاهده است.

جدول 4: پژوهشگاه های برتر علوم انسانی، اجتماعی و هنر در هر یک از معیارهای رتبه بندی

جایگاه پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی

رئیس مؤسسه ISC گفت: در این رتبه بندی در حوزه فنی و مهندسی 23 پژوهشگاه و موسسه پژوهشی حضور داشته اند. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه رنگ و پژوهشگاه صنعت نفت به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند. جدول 5 به صورت کامل نتایج این دسته از پژوهشگاه ها را نشان می دهد.

جدول 5: جایگاه پژوهشگاه های فنی و مهندسی کشور در رتبه بندی سال 1401

پنج پژوهشگاه برتر در هر کدام از معیارهای رتبه بندی در دسته فنی و مهندسی در جدول 6 قابل مشاهده است.

جدول 6: پژوهشگاه های برتر فنی و مهندسی در هر یک از معیارهای رتبه بندی

جایگاه پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی در حوزه علوم پایه و کشاورزی

وی افزود: در این رتبه بندی در حوزه فنی و مهندسی، 7 پژوهشگاه و موسسه پژوهشی حضور داشته اند. پژوهشگاه رویان، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند. جدول 7 به صورت کامل نتایج این دسته از پژوهشگاه ها را نشان می دهد.

جدول 7: جایگاه پژوهشگاه های علوم پایه و کشاورزی کشور در رتبه بندی سال 1401

پنج پژوهشگاه برتر در هر کدام از معیارهای رتبه بندی در دسته علوم پایه و کشاورزی در جدول 8 قابل مشاهده است.

جدول 8: پژوهشگاه های برتر علوم پایه و کشاورزی در هر یک از معیارهای رتبه بندی

جایگاه پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی به صورت درهمکرد

فاضل زاده ادامه داد: 63 پژوهشگاه و موسسه پژوهشی در رتبه بندی سال 1401 موسسه ISC حضور داشته اند. در ارزیابی این پژوهشگاه ها به صورت درهمکرد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه رنگ به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند. جدول 9 نتایج رتبه بندی پژوهشگاه ها را به صورت کامل نشان می دهد.

جدول 9: جایگاه پژوهشگاه های کشور به صورت درهمکرد در رتبه بندی سال 1401

پنج پژوهشگاه برتر در میان پژوهشگاه های رتبه بندی شده در هر کدام از معیارهای رتبه بندی در جدول 10 قابل مشاهده است.

جدول 10: پژوهشگاه های برتر در هر یک از معیارهای رتبه بندی (درهمکرد)

 

 

 

کلید واژه ها: موسسه ISC پژوهشگاه­ها و موسسات تحقیقاتی کشور رتبه بندی شاخص رتبه بندی


( ۱ )