بازدید مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مؤسسه ISC

۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۳:۴۰ کد : ۲۲۴۷ اخبار و رویداد ها
تعداد بازدید:۵۷۹

به گزارش روابط عمومی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر صمد نژاد ابراهیمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 14 اسفند 1402 از مؤسسه ISC بازدید کرد.

در ابتدا، دکتر فاضل زاده ضمن خوش آمدگویی به میهمانان اظهار داشت: یکپارچه سازی در نمایه سازی و رتبه بندی نشریات معتبر علمی در راستای کمک به بهبود عملکرد و استانداردسازی نشریات علمی امری ضروری است. تسهیل فرآیند حضور در نمایه‌های معتبر استنادی و تخصصی و همچنین افزایش رقابت سازنده میان نشریات در راستای بهبود کیفیت انتشارات علمی مستلزم وجود یک نظام متمرکز ارزیابی نشریات در کشور می باشد.

وی ادامه داد: ایجاد بستر مناسب جهت دسترسی به آثار علمی و همچنین فراهم آوری امکان ارزیابی بروندادهای پژوهشی و پژوهشگران از دستاوردهای ایجاد نظام متمرکز ارزیابی نشریات در کشور می باشد.

فاضل زاده تأکید داشت: مؤسسه ISC می تواند زیرساخت های لازم برای ساماندهی، ارتقای کیفی و استانداردسازی نشریات علمی ایران و دیگر کشورهای اسلامی فراهم آورد. در راستای این مأموریت، نشریات ایران و کشورهای اسلامی پس از ارزیابی، در مؤسسه ISC نمایه سازی، و سپس تحلیل استنادی و رتبه بندی می شود.

در ادامه این جلسه، دکتر نژاد ابراهیمی گفت: در راستای تقویت مأموریت های مؤسسه ISC، از ظرفیت های علمی کشور درهمین جهت باید استفاده شود.

وی ضمن بیان اینکه هدف از رتبه بندی نشریات، ارتقای جایگاه نشریات کشور می باشد، گفت: در موضوع یکپارچه سازی، ارزیابی و مدیریت نشریات علمی در سطح کلان و کارشناسی با مؤسسه ISC تعاملات بسیار نزدیکی داشته ایم چرا که مؤسسه ISC ویترین بخش پژوهش و فناوری کشور است.

وی افزود: ارزیابی های نشریات علمی باید در جهت کیفی سازی و ارتقای نشریات ملی باشد تا در همین راستا بتوانیم آنها را به سمت بین المللی سازی و مرجعیت علمی سوق دهیم و تمام فعالیت های مؤسسه ISC و وزارت عتف نیز باید در همین مسیر باشد.  

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی وزارت عتف ادامه داد: 60 درصد نشریات علمی کشور توسط کمیسیون نشریات وزارت عتف ارزیابی می شود که باید به سمت کیفی سازی ارزیابی نشریات گام برداشت.

در ادامه این جلسه، در خصوص آیین­ نامه نظام یکپارچه سازی نشریات علمی کشور، ارزیابی، نمایه­سازی و رتبه ­بندی نشریات در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) با همکاری کمیسیون نشریات وزارت عتف بحث و گفتگو شد.

 


( ۸ )