تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه بین مرکز رصد، برنامه‌ریزی و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) امضا شد.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۴:۰۹ کد : ۲۲۸۸ اخبار و رویداد ها
تعداد بازدید:۲۸۷

به گزارش روابط عمومی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، در جلسه مرکز رصد، برنامه ریزی و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی با مؤسسه ISC، تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه بین مرکز رصد، برنامه‌ریزی و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در تاریخ 20 اردیبهشت 1403 در محل مؤسسه ISC امضا شد.

این جلسه با حضور دکتر مسعود فیاضی قائم مقام دبیر و رئیس مرکز رصد، برنامه ریزی و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر علی باقر طاهری نیا معاون وزیر و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به صورت مجازی، دکتر سید احمد فاضل‌زاده رئیس مؤسسه ISC، معاونین و مدیران مرکز رصد و همچنین مؤسسه ISC تشکیل شد.

این تفاهم نامه سه جانبه با هدف ایجاد اتاق رصد و پایش وضعیت علم و فناوری، آمار و اطلاعات آموزش عالی کشور امضا شد.

دکتر مسعود فیاضی قائم مقام دبیر و رئیس مرکز رصد، برنامه ریزی و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تشکیل و ایجاد اتاق وضعیت به منظور رصد اولویت ها از نیازهای مبرم شورا می باشد. با جمع بندی های انجام شده مقرر شد اتاق مدیریت و رصد وضعیت تولید علم و فناوری کشور در مؤسسه ISC و همچنین اتاق رصد وضعیت نیز در محل طرفین دیگر تفاهم نامه مستقر شود.

دکتر علی باقر طاهری نیا معاون وزیر و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی که به صورت مجازی در این جلسه حضور داشت گفت: ایجاد داشبوردهای مدیریتی - تحلیلی برای هر یک از پنجره های پایگاه جامع آمار و اطلاعات آموزش عالی توسط مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی انجام میگیرد.

وی افزود: یکی از فعالیت های مؤسسه پژوهش، تولید گزارش های تحلیلی متناسب با درخواست های موردی ذینفعان نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و حکمرانی آموزش عالی است که از این گزارش ها در راستای سیاست گذاری بهره می گیرند.

دکتر فاضل زاده اظهار داشت: یکی از ضرورت‌های اساسی برای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و حکمرانی مطلوب نظام آموزش‌عالی، علم و فناوری و نوآوری، کسب اطلاعات دقیق و شناخت کافی از وضعیت کمی و کیفی منابع و ظرفیت‌ها، درون‌دادها، فرایندها، برون‌دادها و پیامد عملکردها و اثربخشی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش‌عالی و مؤسسات پژوهشی است.

وی افزود: در همین راستا، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، مرکز رصد، برنامه‌ریزی و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) برای تحقق این برنامه و ژرفا بخشیدن و روشمند ساختن هم‌کنشی‌های خود با رویکردی علمی و تنظیم و اجرای تعهدات خود، این تفاهم‌نامه را به امضا می‌رسانند.

رئیس مؤسسه ISC گفت: پایش و رصد وضعیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی و فناوری مبتنی بر شاخص‌های مورد اشاره در اسناد بالادستی و همچنین پایش و رصد وضعیت سکوهای علم و فناوری مرتبط با پنجره واحد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری و ایجاد و توسعه داشبوردهای مدیریتی – تحلیلی برای بهره‌برداری مرکز، مدیران دانشگاهی و سایر ذینفعان نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری آموزش‌عالی از اهداف مهم این تفاهم نامه سه جانبه می باشد.

در ادامه، دکتر فاضل زاده گزارشی از رصد و پایش وضعیت علم و فناوری و همچنین جایگاه جهانی تولیدات علمی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی را ارائه داد.

رئیس مؤسسه ISC در ادامه، پایش و رصد وضعیت سکوهای علم و فناوری مرتبط با پنجره واحد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری شامل نظام ایده ها و نیاز ها (نان)، درگاه آشنایی با نخبگان و آینده سازان (دانا)، سامانه رصد افتخارات محققان و دانشمندان (سرآمدان)، سامانه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری را برای حاضرین تشریح نمود.