انتشار کتاب "مطالعه آشفتگی نگارش نام دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایگاه تامسون رویترز و یک دست سازی نام آن ها " توسط ISC

۲۸ آذر ۱۳۹۰ | ۰۲:۳۰ کد : ۲۶۱ اخبار آرشیوی
تعداد بازدید:۱۱۲۷
اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از انتشار کتاب مطالعه آشفتگی نگارش نام دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایگاه تامسون رویترز و یک دست سازی نام آن ها توسط این پایگاه خبر داد.
انتشار کتاب "مطالعه آشفتگی نگارش نام دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایگاه تامسون رویترز و یک دست سازی نام آن ها " توسط ISC

اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از انتشار کتاب مطالعه آشفتگی نگارش نام دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایگاه تامسون رویترز و یک دست سازی نام آن ها توسط این پایگاه خبر داد.
رییس اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی ISC اظهار داشت: در این کتاب کلیه موسسات زیر مجموعه دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در پایگاه تامسون رویترز (طی دوره 2009-2000) دارای تولیدات علمی هستند مشخص شده و با یک دست سازی نام دانشگاه ها تلاش می نماید در جهت رفع این آشفتگی ها گام برداشته و صورت صحیح نوشتاری نام هریک از دانشگاه ها را برای استفاده در مجامع بین المللی نمایان سازد.
ناصری افزود: این اثر 43 مین اثر منتشر شده توسط ISC می باشد و نویسندگان این اثر سرکار خانم ها مرضیه گل تاجی و فاطمه علی نژاد چماز کتی هستند.


1540636639-8989.jpg


نظر شما :