گرامی داشت هفته پژوهش در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

۲۹ آذر ۱۳۹۰ | ۰۲:۳۰ کد : ۲۶۲ اخبار آرشیوی
تعداد بازدید:۶۲۲
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، به مناسبت گرامی داشت هفته پژوهش سخنرانی هایی توسط اعضای هیأت علمی این مرکز و پایگاه، جناب آقایان شاپور رضا برنجیان، مهندس محمد باقر دستغیب، دکتر محمدرضا قانع، دکتر حمید علیزاده، دکتر محمدرضا فلاحتی و سرکارخانم دکتر ارسطوپور با موضوعات ابهام در زبان فارسی، نظام های خبره در بازیابی اطلاعات، چیستی مدیریت دانش و ارزشمندی آن در راستای بهبود عملکرد نیروهای دانش، ارزیابی وب سایت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی بر اساس شاخص های وب سنجی، نقش ریشه یاب در ذخیره سازی بازیابی اطلاعات و بررسی تنوع املایی نام نویسندگان خارجی صورت پذیرفت.
گرامی داشت هفته پژوهش در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، به مناسبت گرامی داشت هفته پژوهش سخنرانی هایی توسط اعضای هیأت علمی این مرکز و پایگاه، جناب آقایان شاپور رضا برنجیان، مهندس محمد باقر دستغیب، دکتر محمدرضا قانع، دکتر حمید علیزاده، دکتر محمدرضا فلاحتی و سرکارخانم دکتر ارسطوپور با موضوعات ابهام در زبان فارسی، نظام های خبره در بازیابی اطلاعات، چیستی مدیریت دانش و ارزشمندی آن در راستای بهبود عملکرد نیروهای دانش، ارزیابی وب سایت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی بر اساس شاخص های وب سنجی، نقش ریشه یاب در ذخیره سازی بازیابی اطلاعات و بررسی تنوع املایی نام نویسندگان خارجی صورت پذیرفت.


نظر شما :