چاپ دوم کتاب مطالعه آشفتگی نگارش نام دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایگاه تامسون رویترز و یک دست سازی نام آنها

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ | ۰۲:۳۰ کد : ۳۲۳ اخبار آرشیوی
تعداد بازدید:۵۴۳
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی و بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، چاپ دوم کتاب "مطالعه آشفتگی نگارش نام دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایگاه تامسون رویترز و یک دست سازی نام آنها" توسط ISC منتشر شد.
چاپ دوم کتاب مطالعه آشفتگی نگارش نام دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایگاه تامسون رویترز و یک دست سازی نام آنها

این کتاب که اشکال مختلف نام دانشگاه ها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در پایگاه تامسون رویترز در بر دارد، نتیجه مطالعاتی است که در ISC توسط متخصصان علم سنجی صورت گرفته است و بدین ترتیب هر یک از دانشگاه ها با یک نگاه اجمالی به این اثر در می یابند که پژوهشگران و اعضای هیات علمی شاغل در آن دانشگاه در انتشار مقاله های غیر فارسی که در مجلات معتبر بین المللی به چاپ می رسد به چه شکلی نام دانشگاه را به عنوان وابستگی سازمانی خود در مقاله های علمی چاپ می کنند.
ناصری رییس اداره روابط عمومی و همکاری های علمی و بین المللی ISC گفت: با چاپ اول این کتاب، مندرجات آن مورد استقبال دانشگاه ها قرار گرفت و نظر به استفاده همگانی از این اثر، اکنون می توان انتظار داشت که روسای محترم دانشگاه ها یا معاونین محترم پژوهشی آنان روشی را اتخاذ کنند که نشان دهنده نام صحیح دانشگاه به زبان انگلیسی بوده و همواره به صورت یک دست و یکنواخت در انتشارات علمی آن دانشگاه مورد توجه قرار گیرد.
 


نظر شما :