بازدید معلمان و کارکنان آموزش و پرورش

۰۲ تیر ۱۳۹۳ | ۰۲:۳۰ کد : ۴۷۴ اخبار آرشیوی
تعداد بازدید:۶۵۹
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، معلمان و کارکنان برگزیده مدارس استان فارس در تاریخ ۲/۴/۹۳ از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بازدید کردند.
بازدید معلمان و کارکنان آموزش و پرورش

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، معلمان و کارکنان برگزیده مدارس استان فارس در تاریخ 2/4/93 از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بازدید کردند.
بنا بر این گزارش، در این دیدار که به منظور آشنایی این افراد با این دو موسسه علمی و پژوهشی صورت پذیرفت، دکتر فلاحتی عضو هیئت علمی گروه زبان شناسی رایانه ای به ارائه راه کارهایی جهت ارتقای سطح علمی و پژوهشی در آموزش و پرورش و همچنین راه کارهای مناسب جهت همکاری سازمان آموزش و پرورش و بخش های متفاوت این دو مرکز پرداخت.
در ادامه نیز مهرزاد رحمانی، رئیس اداره خدمات اطلاع رسانی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری توضیحات مبسوطی راجع به چگونگی استفاده از پایگاه های موجود در وب سایت مرکز منطقه ای پرداخت.


نظر شما :