ساخت نخستین نرم افزار نمایه سازی خودکارمقالات علمی فارسی به دست متخصصان ایرانی

۲۵ مرداد ۱۳۸۹ | ۰۲:۳۰ کد : ۵۶ اخبار آرشیوی
تعداد بازدید:۱۱۱۳
نرم افزار نمایه سازی خودکار عبارات مقالات علمی فارسی (فنکسر/ ( FaNexerدر نوع خود نخستین نمونه برای زبان فارسی است و از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتایج این ارزیابی ها بر روی چکیده و متن کامل مقالات موفقیت آمیز بوده است؛ بدین معنی که سیستم به طور متوسط از عملکردی در حد عملکرد نیروهای متخصص نمایه ساز برخوردار است.
ساخت نخستین نرم افزار نمایه سازی خودکارمقالات علمی فارسی به دست متخصصان ایرانی

( ۳ )

نظر شما :