رتبه بندی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور منتشر شد/ دانشگاه علوم تحقیقات تهران در صدر جدول

۲۱ بهمن ۱۳۹۴ | ۰۲:۳۰ کد : ۵۸۷ اخبار آرشیوی
تعداد بازدید:۲۸۰۷
گروه رتبه ¬بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه¬ های آزاد اسلامی کشور را رتبه ¬بندی و فهرست آن¬ را منتشر کرد.<br/>به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی اظهار داشت: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کشور براساس شاخص ¬ها و معیارهای مصوب ششمین نشست فوق العاده وزاری آموزش عالی کشورهای اسلامی که توسط خبرگان علم رتبه بندی، تهیه و تدوین شده¬اند، مورد رتبه ¬بندی قرار گرفتند که دانشگاه علوم تحقیقات تهران جایگاه نخست فهرست سال ۹۳-۱۳۹۲ را از آن خود کرد.<br/>
رتبه بندی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور منتشر شد/ دانشگاه علوم تحقیقات تهران در صدر جدول

گروه رتبه ¬بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه¬ های آزاد اسلامی کشور را رتبه ¬بندی و فهرست آن¬ را منتشر کرد.

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی اظهار داشت: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کشور براساس شاخص ¬ها و معیارهای مصوب ششمین نشست فوق العاده وزاری آموزش عالی کشورهای اسلامی که توسط خبرگان علم رتبه بندی، تهیه و تدوین شده¬اند، مورد رتبه ¬بندی قرار گرفتند که دانشگاه علوم تحقیقات تهران جایگاه نخست فهرست سال 93-1392 را از آن خود کرد.

سرپرست ISC اظهار داشت: تنها 304 واحد از واحد¬های دانشگاه آزاد اسلامی ایران واجد شرایط لازم جهت حضور در رتبه¬ بندی ISC شدند و بدین ترتیب، این رتبه بندی جامع ترین جامعه آماری در بین رتبه بندی ¬های صورت گرفته در دانشگاه¬ های آزاد اسلامی را پوشش داده است.

دهقانی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران که یکی از بزرگترین واحد دانشگاهی در بین دانشگاه¬های آزاد اسلامی کشور است در جایگاه نخست فهرست سال 93-1392 قرار گرفته است. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نیز توانست با پیشی گرفتن از دانشگاه آزاد واحد مشهد، رتبه 2 را کسب نماید. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد که در رتبه بندی ISC سال 91-1390 حائز رتبه دوم در بین دانشگاه ¬های آزاد کشور شده بود در سال 93-1392 رتبه سوم جدول را به خود اختصاص داد. همچنین واحدهای تبریز، خوراسگان اصفهان، اراک، تهران شمال، ساوه، شهرضا و تهران جنوب نیز به ترتیب در جایگاه¬ های 4 تا 10 جدول قرار گرفته¬اند.

جدول زیر فهرست 10 واحد برتر از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را در سال 93-1392 نمایش می¬دهد.سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در ادامه افزود: در این رتبه¬ بندی علاوه بر انتشار امتیازات کل و رتبه هر دانشگاه، امتیازات دانشگاه¬ ها در معیارهای پژوهش، آموزش، وجهه ¬بین¬المللی، تسهیلات و فعالیت¬های اجتماعی-اقتصادی نیز بر روی وبگاه رتبه بندی در اختیار واحد های مربوطه قرار گرفته است و بدین ترتیب هر واحد می¬تواند به اطلاعاتی دقیق و همه جانبه از وضعیت علمی خویش دست پیدا ¬کند.

وی افزود: قسمتی از اطلاعات غیر پژوهشی مورد نیاز رتبه¬بندی ISC توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و در اختیار گروه رتبه بندی قرار گرفت. اطلاعات پژوهشی مورد نیاز رتبه¬بندی دانشگاه¬های آزاد اسلامی کشور نیز توسط کارشناسان پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از پایگاه اطلاعاتی WOS تهیه گردید.

دهقانی تصریح کرد: در معیار پژوهش نیز که جزو مهمترین ماموریت های دانشگاهی به حساب می¬آید واحد علوم تحقیقات تهران با فاصله از دیگر واحدها، به عنوان پژوهشی¬ترین واحد از واحدهای دانشگاه آزاد کشور مشخص شد. معیار پژوهش در رتبه¬بندی ISC دارای وزن 57% است که مهمترین معیار رتبه¬بندی به حساب می¬آید. این معیار توسط شاخص¬هایی چون تعداد مقالات، میزان استنادات نسبت به هر مقاله، میزان مقالات نسبت به اعضای هیئت علمی، نرخ رشد مقالات و استنادات و ثبت نامه¬ها مورد ارزیابی قرار می¬گیرد.

وی بیان داشت: دانشگاه¬های آزاد اسلامی کشور حدود 16% از تولیدات مقالات سال 2012-2007 کشور را به خود اختصاص داده¬اند که در این بین واحد علوم تحقیقات تهران با داشتن بیشترین میزان مقاله در بین رقبای خود، مقام اول را در معیار پژوهش بین دانشگاه¬های آزاد کشور کسب کرده است.
نمودار زیر فهرست 10 دانشگاه برتر کشور در بعد پژوهش را نمایش می¬دهد.سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) افزود: بعد آموزش نیز دومین ماموریت مهم دانشگاهی به حساب می¬آید و در رتبه-بندی ISC از طریق شاخص¬هایی چون اساتید پراستناد، اساتید دارای جایزه، نسبت اساتید به دانشجویان، نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان، دانشجویان دارای جایزه و برنده در المپیادهای بین المللی مورد محاسبه قرار می¬گیرد. 5 واحد شیراز، ساری، شهرکرد، مشهد و علوم تحقیقات تهران در معیار آموزش بالاتر از دیگر دانشگاه¬ها ظاهر شدند.

نمودار زیر فهرست 10 دانشگاه برتر کشور در معیار آموزش را نمایش می¬دهد.در بعد شهرت بین¬المللی که میزان و سطح بین¬المللی بودن دانشگاه¬ها را منعکس می¬کند نیز واحد مشهد، شهر مجلسی، خوراسگان اصفهان و تهران مرکزی به عنوان چهار واحد برتر شناخته شدند.

دهقانی افزود: در معیار تسهیلات و امکانات که دو شاخص¬ تعداد کتاب ها و تعداد مراکز تحقیقاتی آن را مورد تبیین قرار می¬دهد نیز واحد فریمان و کوهدشت در صدر دانشگاه¬های آزاد کشور قرار گرفتند. در معیار فعالیت¬های اجتماعی و اقتصادی نیز واحد خوراسگان اصفهان مقام اول را در کشور کسب کرد.

سرپرست ISC ادامه داد: 23 شاخص رتبه بندی ISC که 5 معیار کلی پژوهش و آموزش، وجهه بین¬المللی، تسهیلات و فعالیت-های اجتماعی-اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می¬دهند، اطلاعات وسیع و متنوعی را در اختیار دانشگاه¬های کشور قرار می¬دهد که ضمن کمک به دانشگاه¬ها در شناسایی نقاط قوت و ضعف خویش، مهمترین منبع اطلاعاتی است که لحاظ کردن صحیح آن¬ها در سیاستگذاری¬ها و برنامه¬ریزی¬های دانشگاهی، ارتقا رتبه و عملکرد علمی دانشگاه¬ها در سطح ملی و فراملی را تضمین می¬نماید.

فهرست کامل نتایج رتبه بندی دانشگاه¬های آزاد کشور بر روی وبگاه گروه رتبه¬بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به آدرسhttp://ur.isc.gov.ir/ قرار دارد.

 


( ۲ )

نظر شما :