کارگاه ارتقای نشریات برگزار می شود

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۰۲:۳۰ کد : ۶۴۱ اخبار آرشیوی
تعداد بازدید:۷۷۲
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، کارگاه ارتقای نشریات معتبر گروه کشاورزی و منابع طبیعی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) مخصوص سردبیران نشریات علمی گروه کشاورزی و منابع طبیعی در محل مرکز منطقه ای روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳ برگزار می گردد.
کارگاه ارتقای نشریات برگزار می شود

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، کارگاه ارتقای نشریات معتبر گروه کشاورزی و منابع طبیعی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) مخصوص سردبیران نشریات علمی گروه کشاورزی و منابع طبیعی در محل مرکز منطقه ای روز چهارشنبه مورخ 17/02/1393 برگزار می گردد


بر اساس این گزارش، دکتر علیزاده، مسئول برگزاری کارگاه های علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ISC گفت: جهت آشنایی سردبیران نشریات علمی کشور، ISC برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور ارائه راهکارهایی جهت ارتقای نشریات را آغاز کرده است. آخرین کارگاه آموزشی ISC مخصوص سردبیران نشریات علمی، مخصوص سردبیران نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی در محل کتابخانه ملی و مرکز اسناد جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه مورخ 14/12/92 برگزار گردید.


بر اساس اعلام اداره همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، در این کارگاه یک روزه چهره هایی همچون دکتر مظفر شریفی، دبیر کمیسیون نشریات کشور، دکتر جعفر مهراد، ریاست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست ISC، دکتر قانع، معاونت اداری و مالی مرکز منطقه ای و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی ارزیابی توسعه و منابع، خانم دکتر ارسطوپور، سرپرست معاونت پژوهشی مرکز منطقه ای ، دکتر گزنی، معاون پژوهشی ISC، دکتر علیزاده، مدیرگروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای مرکز منطقه ای، دکتر محمد رضا فلاحتی، عضو هیأت علمی گروه زبانشناسی رایانه ای و دکتر فاطمه احمدی نسب، عضو گروه پژوهشی زبان شناسی رایانه ای به سخنرانی می پردازند


برنامه سمینارآشنایی با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
مخصوص سردبیران نشریات علمی کشاورزی

15/8-10/8 تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید
25/8-15/8 سخنرانی جناب آقای دکتر حمید علیزاده مسئول برگزاری کارگاه های علمی و پژوهشی مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
35/8-25/8 سخنرانی جناب آقای دکتر مظفر شریفی دبیر محترم کمیسیون نشریات

50/8-35/8 سخنرانی جناب آقای دکتر جعفر مهراد ریاست محترم مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

20/9-50/8 سرکار خانم دکتر شعله ارسطوپور راهکارهای نمایه سازی نشریات در پایگاه های استنادی
بین المللی
50/9-20/9 جناب آقای دکتر دکتر محمد رضا فلاحتی آسیب شناسی چکیده های انگلیسی مقالات فارسی نشریات حوزه کشاورزی
20/10-50/9 سرکار خانم دکتر فاطمه احمدی نسب بررسی وضعیت نشریات حوزه کشاورزی بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی
40/10-20/10 استراحت و پذیرایی
10/11-40/10 جناب آقای دکتر محمدرضا قانع
گزارش های استنادی نشریات فارسی
40/11-10/11 جناب آقای دکتر علی گزنی نمایه استنادی علوم ایران

20/12-40/11 جمع بندی و پرسش و پاسخ و تقدیر از سردبیران نشریات برتر

 


نظر شما :