برخی از رشته گرایش های تازه تصویب شده علم اطلاعات جنبه فناورانه دارند

۳۱ شهریور ۱۳۹۲ | ۰۱:۳۰ کد : ۷۰۴ اخبار آرشیوی
تعداد بازدید:۶۴۰
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، دکتر جعفر مهراد با اعلام فعالیت های کمیته از سال ۸۶ گفت: تعدادی از رشته گرایش هایی که در حال حاضر در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی تعریف و تصویب شده است، بیشتر جنبه فناورانه و کاربردی دارند.
برخی از رشته گرایش های تازه تصویب شده علم اطلاعات جنبه فناورانه دارند

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، دکتر جعفر مهراد با اعلام فعالیت های کمیته از سال 86 گفت: تعدادی از رشته گرایش هایی که در حال حاضر در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی تعریف و تصویب شده است، بیشتر جنبه فناورانه و کاربردی دارند.

دکتر جعفر مهراد، سرپرست کمیته علم اطلاعات و دانش شناسی درباره فعالیت های این کمیته اظهار داشت: کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی از سال 1386 تا کنون یک دوره از فعالیت های خود را با حضور فعال اعضای کمیته به پایان رسانید. از شهریور ماه سال جاری کمیته برنامه ریزی با برنامه های مشخص و ایده هایی که انتظار می رود شکوفایی و اعتبار بیشتر رشته علم اطلاعات و دانش شناسی را در پی داشته باشد، می کوشد با تجدید نظر های بنیادی در برنامه های درسی بویژه در دوره کارشناسی اقدامات لازم را معمول کند.

مهراد اظهار داشت: در دوره گذشته، هم برنامه های قدیمی و هم رشته ها و گرایش های جدید، در کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی مورد توجه قرار گرفت و برای نخستین بار رشته علم اطلاعات و دانش شناسی با تعدادی از برنامه های شاخص به دانشگاه ها و پژوهشگاه های دولتی و غیر دولتی کشور معرفی شد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: دو نکته در ارتباط با برنامه های علم اطلاعات و دانش شناسی قابل توجه است، یکی بحث اعتبار و کیفیت است که در این مورد به مقدار کافی در خبرگزاری محترم لیزنا بحث شده و دانشجویان عزیز و اساتید محترم نقطه نظرات خود را با تاکید ابراز داشته اند. در این مورد شکی نیست. حفظ کیفیت در آموزش عالی خود به کسب اعتبار منجر می شود. نظر به اقدام مشترک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در مورد ارزیابی گروه های آموزشی که در روزهای آتی عملیات آن آغاز خواهد شد، این امید را در نزد حرفه مندان زنده می کند که اساتید محترم در گروه های آموزشی باید از توان علمی لازم برخوردار بوده و روسای گروه های آموزشی نیز بر اجرای صحیح مقررات آموزشی و پژوهشی تاکید کنند.

وی افزود: این جریان، جریانی است دو سویه که بدون دقت نظر روسای گروه ها، چنانچه استثناها را کنار گذاریم، کیفیت در آموزش عالی محقق نخواهد شد. وظایف روسای گروه های آموزشی در آئین نامه مدیریت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی به روشنی تعریف شده است. وظیفه مهمی بر دوش روسای گروه های آموزشی گذاشته شده است و مسئولیت آنها خطیر می باشد. موفقیت روسای گروه های آموزشی در اعتبار بخشی به آموزش های مقاطع مختلف تحصیلی این رشته متوجه حضور دائمی، تشکیل جلسات منظم کاری، ارزیابی اعضای هیأت علمی و حفظ اعضای هیأت علمی با برنامه های زنده و پویا در گروه های آموزشی است. تدریس اساتید محترم بدون پرداختن به وظایف محوله و ایفای نقش آموزشی و پژوهشی به منظور رشد و اعتلای رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در سایر دانشگاه ها شایسته و جایز نیست. شاید این بخش از مطالبی که بیان شد از نظر اهمیت نسبت به سایر وظایف گروه های آموزشی مهمتر و سنگین تر باشد.

سرپرست کمیته علم اطلاعات و دانش شناسی بیان کرد: اگر نکاتی که بیان شد توسط گروه های آموزشی رعایت شود و اساتید نیز خود را به انجام وظایف آموزشی و پژوهشی محوله موظف بدانند، کیفیت مورد نظر حاصل و اعتبار رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در نزد دانشجویان و بویژه در جامعه حفظ خواهد شد.

مهراد اظهار داشت: نکته دوم که در خبر های گوناگون خبرگزاری محترم لیزنا از سوی کاربران آن مورد نقد و توجه است، موضوع کاربردی کردن برنامه های درسی است. قبلا نیز در این مورد گفته بودم که دوره کارشناسی که مراحل بازبینی و تجدید نظر را طی می کند با درس هایی تصویب و ارائه خواهد شد که بخش اعظم آنها عمل محور و کاربردی خواهد بود. اما، با ایجاد این تغییرات این اطمینان به جامعه علم اطلاعات و دانش شناسی داده می شود که ماهیت رشته حفظ خواهد شد و وظایفی که بر عهده متخصصان و کارشناسان این رشته گذاشته شده است به صورت عمیق و گسترده و با ابعادی جدید تعریف خواهد شد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: در عین حال تعدادی از رشته گرایش هایی که در حال حاضر در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی تعریف و تصویب شده است، بیشتر جنبه فناورانه و کاربردی دارند. به عنوان مثال، جذب دانشجو در رشته زبانشناسی رایانه ای که اخیرا مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری بعد از دانشگاه صنعتی شریف به تاسیس آن اقدام کرده است، و نیز رشته هایی مانند علم سنجی، نسخه های خطی، مدیریت آرشیو، مدیریت اطلاعات و نیز گرایش بازیابی اطلاعات و دانش در دوره دکتری عموما رشته هایی هستند که دارای ماهیت فنی داشته و اطمینان دارم دانشجویان در صورت تحصیل در این دوره ها موفقیت های بیشتری را در محیط کتابخانه ها و مراکز اطلاعات علمی نصیب کشور و جامعه علمی آن خواهند کرد.


نظر شما :