برگزاری کارگاه"آشنایی با زیر مجموعه های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)"

۲۳ آذر ۱۳۹۲ | ۰۲:۳۰ کد : ۸۵۲ اخبار آرشیوی
تعداد بازدید:۱۲۷۶
به گزارش اداره روابط عمومی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) طی روزهای شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۲۴ آذر ماه کارگاهی با عنوان "آشنایی با زیر مجموعه های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)" در محل سالن همایش مرکز منطقه ای برگزار می شود.
برگزاری کارگاه"آشنایی با زیر مجموعه های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)"

به گزارش اداره روابط عمومی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) طی روزهای شنبه و یکشنبه 23 و 24 آذر ماه کارگاهی با عنوان "آشنایی با زیر مجموعه های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)" در محل سالن همایش مرکز منطقه ای برگزار می شود.

به گفته دکتر علیزاده، مسئول برگزاری کارگاه های علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ISC، در این کارگاه دو روزه تعدادی از اعضای هیئت علمی و چند تن از کارشناسان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) طی یک برنامه زمانبندی شده به ایراد سخنرانی در موضوعات مختلفی همچون " آسیب شناسی استنادی نشریات علمی معتبر کشور"، "نظام تولید علم ایران"، "سامانه ارسال الکترونیکی مقالات به ISC "،" مروری بر اهداف و وظایف پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)" ، "نمایه استنادی علوم ایران"، "گزارش استنادی نشریات"، "فهرست مندرجات نشریات فارسی، عربی و انگلیسی" می پردازند. بر همین اساس و با توجه به نقش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در کشور و همچنین سایر کشورهای منطقه این سخنرانی ها به معرفی، کارکرد و بروندادهای ISC خواهند پرداخت.

شرکت کنندگان در این کارگاه دو روزه تعدادی از روسا دانشگاه ها و معاونت های پژوهشی، روسای کتابخانه ها و کارشناسان دانشگاه های استان فارس اعم از دانشگاه های دولتی، آزاد و پیام نور خواهند بود.

شایان ذکر است خبر تکمیلی از این کارگاه پس از برگزاری آن اطلاع رسانی می گردد.


نظر شما :