رشد تولید علم برتر کشور در سال ۲۰۱۶ به ۷۰% رسید

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۲:۳۰ کد : ۹۲۰ اخبار آرشیوی
تعداد بازدید:۸۴۱
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: براساس آخرین اطلاعات مستخرج از پایگاه شاخص اساسی علم (ESI-ISI) تولید علم برتر کشور از ۲۱۶ مورد در سال به ۳۶۸ مورد در سال ۲۰۱۶ میلادی رسید و تولید علم برتر ۷۰% رشد را نشان می دهد. سهم حوزه مهندسی از کل تولید علم برتر دنیا حدود ۴% است و بعد از آن بیشترین سهم از تولید علم برتر دنیا متعلق به حوزه ریاضیات است که حدود ۳% می باشد.
رشد تولید علم برتر کشور در سال ۲۰۱۶ به   ۷۰% رسید

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: براساس آخرین اطلاعات مستخرج از پایگاه شاخص اساسی علم (ESI-ISI) تولید علم برتر کشور از 216 مورد در سال به 368 مورد در سال 2016 میلادی رسید و تولید علم برتر 70% رشد را نشان می دهد. سهم حوزه مهندسی از کل تولید علم برتر دنیا حدود 4% است و بعد از آن بیشترین سهم از تولید علم برتر دنیا متعلق به حوزه ریاضیات است که حدود 3% می باشد.

دهقانی اظهار داشت: یک درصد از مقالات دنیا 18% از استنادهای آن را دریافت می کنند که تولید علم برتر کشور را تشکیل می دهند. مقالات برتر در بازه 10 سال اخیر توسط پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی به صورت دو ماه یکبار روزآمد و اعلام می شود، از همین رو تعداد این مقالات همیشه تغییر می نماید و ممکن است یک مقاله در یک دوره زمانی در دسته مقالات برتر قرار گیرد و در یک دوره دیگر از این فهرست حذف گردد. اساسا مقالات پر استناد یا مقالات برتر بدلیل اهمیت آن بعنوان شاخصی برای کیفیت علم تلقی می شود.

وی گفت: تعداد مقالات برتر کشور در سال 2007 میلادی تعداد 55 مورد اعلام شده است که این رقم در سال 2008 میلادی کاهش یافته و به 46 مورد رسید. تعداد مقالات برتر کشور در سال 2013 میلادی به 134 مورد رسید و این مقدار در سال 2014 میلادی مجددا افزایش یافته و به 163 مورد افزایش یافت. در سال 2015 میلادی تعداد این مقالات به 216 مورد و در سال 2016 میلادی به 368 مورد افزایش یافت. اطلاعات سال 2017 میلادی هنوز کامل نشده است، اما از جمهوری اسلامی ایران در این سال 10 مقاله برتر در پایگاه شاخص های اساسی علم ثبت شده است.
سرپرست ISC گفت: سهم رشته های موضوعی مختلف از تولید علم برتر دنیا یکسان نیست. سه حوزه مهندسی، ریاضیات و علوم کشاورزی بالاترین سهم از تولید علم برتر دنیا در مقایسه با سایر حوزه های کشور را به خود اختصاص داده اند. هر یک از این حوزه ها حدود 3 تا 4 درصد از تولید علم برتر دنیا را در اختیار دارند.دهقانی خاطرنشان کرد: اگر کل مقالات برتر کشور را مد نظر قرار دهیم و سهم هر یک از رشته ها را مورد توجه قرار دهیم وضعیت رشته ها از بعضی ابعاد تغییراتی می نماید. حدود 35% تولید علم برتر کشور در حوزه مهندسی تولید می شود. حدود 14% تولید علم برتر کشور توسط پژوهشگران کشور در حوزه شیمی تولید می شود و سهم رشته های ریاضیات، فیزیک و علوم کشاورزی هر کدام حدود 8% است.تعداد مقالات برتر حوزه مهندسی 453 مورد است. پژوهشگران حوزه های شیمی، ریاضیات، فیزیک و علوم کشاورزی به ترتیب 176، 106، 102 و 99 مورد است.


 


نظر شما :