تعداد و سهم تولید علم برتر ایران در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت

۰۲ آبان ۱۳۹۶ | ۰۱:۳۰ کد : ۹۳۳ اخبار آرشیوی
تعداد بازدید:۶۸۰
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر دهقانی سرپرست ISC گفت: سهم ایران از تولید علم برتر دنیا به ۲.۹% در سال ۲۰۱۷ میلادی و ۲.۲% در سال ۲۰۱۶ میلادی رسید. در همین زمان سهم ایران از کل تولید علم دنیا بر اساس پایگاه آی.اس.آی ۱.۹% در سال ۲۰۱۷ و ۱.۷% در سال ۲۰۱۶ است.
تعداد و سهم تولید علم برتر ایران در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر دهقانی سرپرست ISC گفت: سهم ایران از تولید علم برتر دنیا به 2.9% در سال 2017 میلادی و 2.2% در سال 2016 میلادی رسید. در همین زمان سهم ایران از کل تولید علم دنیا بر اساس پایگاه آی.اس.آی 1.9% در سال 2017 و 1.7% در سال 2016 است.

دهقانی اظهار داشت: یک درصد از مقالاتی که در مجلات آی.اس.آی منتشر می شوند، 18% استنادهای دنیای علم را دریافت می کنند که به آنها تولید علم برتر گفته می شود. مقالات یک درصد برتر هر دو ماه یکبار و بر اساس میزان استفاده از مقالات یا همان استنادهای دریافتی تعیین می شوند. اگر مقالات از کیفیت لازم برخوردار باشند در میان مقالات برتر باقی مانده، در غیراینصورت حذف می شوند و همچنین مقالاتی که قبلا در فهرست نبوده اند برحسب میزان استنادهای دریافتی در آن قرار می گیرند. این مقالات در پایگاه شاخص های اساسی علم (ISI-ESI) ارائه می گردند.وی گفت: تعداد مقالات پراستناد و داغ کشور در سال 2007 میلادی تنها 56 مورد بود که این مقدار در سال 2015 به 223 مورد و در سال 2016 به 350 مورد رسیده است. در سال 2017 تاکنون تعداد مقالات برتر کشور 197 مورد می باشد.دهقانی ادامه داد: در سال 2007 تعداد مقالات پراستناد و داغ دنیا 10514 مورد گزارش شده است که تعداد آن در سال 2015 به 15347 مورد رسید و در سال 2016 به 15679 مورد افزایش یافت.سهم کشور از مقالات برتر دنیا در طول زمان افزایش یافته است بنحویکه از 0.5% در سال 2007 به 2.2% در سال 2016 و 2.9% در سال 2017 افزایش یافت.سرپرست ISC گفت: کمیت تولید علم کشور در سال 2007 میلادی و بر اساس پایگاه آی.اس.آی 13476 مورد بود که در سال 2016 به 47047 مورد رسیده است. در سال 2017 تاکنون این رقم 34324 مورد است.

این در حالی است که در سال 2007 میلادی کل تولید علم دنیا 1830602 رکورد بود که در سال 2016 به 2776475 مورد رسیده است. همزمان با افزایش کمیت تولید علم دنیا سهم ایران از کل تولید علم دنیا نیز افزایش یافته است، اما سهم ایران از کل تولید علم برتر دنیا از کمیت تولید علم کشور پیشی گرفته است.

باید خاطر نشان کرد که مرجعیت علمی اولین بند از سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بوده که برای دستیابی به این جایگاه لازم است بیش از هر چیز به جای تکیه صرف به کمیت تولید علم به دنبال افزایش کیفیت و نیز توجه به سایر شاخص ها از جمله تبدیل علم به فنآوری و نوآوری و نیز اثرگذاری اقتصادی با تاکید بر جنبه های کاربردی علم تولید شده اقدام شود.


نظر شما :