ایران با ۱۹% رشد کمیت تولید علم همچنان پیشتاز رشد علمی دنیا است

۱۰ تیر ۱۳۹۶ | ۰۲:۳۰ کد : ۹۵۷ اخبار آرشیوی
تعداد بازدید:۸۷۷
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: براساس اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی وب آو ساینس (آی.اس.آی) در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ رشد کمیت تولید علم کشور به ۱۹% رسید.
ایران با ۱۹% رشد کمیت تولید علم همچنان پیشتاز رشد علمی دنیا است

دانشگاه¬ها و مراکز تحقیقاتی کشور با بیشترین کمیت علم
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: براساس اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی وب آو ساینس (آی.اس.آی) در سال 2016 نسبت به سال 2015 رشد کمیت تولید علم کشور به 19% رسید. لازم به ذکر است هر چند در سال 2017 به سر می بریم اما اطلاعات سال 2016 هنوز در حال کامل شدن است و تا کامل شدن اطلاعات سال 2017 مدت زمان زیادی مانده است. در سال 2015 کمیت تولید علم کشور 38332 مورد بود که این رقم درسال 2016 به 45560 مورد رسید. بررسی 25 کشور برتر بر اساس کمیت تولید علم در دو سال مورد بررسی نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست دنیا در رشد کمیت تولید علم را همچنان در اختیار دارد.دهقانی اظهار داشت: بعد از جمهوری اسلامی ایران به ترتیب، روسیه، لهستان، هند، چین، ترکیه، سوئد، اسکاتلند، استرالیا، اتریش و دانمارک بیشترین افزایش کمیت تولید علم را داشته اند. آنها به ترتیب بین 5% تا 17% رشد کمیت تولید علم داشته اند.وی افزود: در سال 2016 جمهوری اسلامی ایران رتبه 17 دنیا از لحاظ کمیت تولید علم در پایگاه استنادی وب آو ساینس (آی.اس.آی) را کسب کرد. رتبه ایران در سال 2015 در این پایگاه 19 بود. بنابراین بر اساس این پایگاه دو رتبه صعود داشته ایم. سهم ایران نیز در سال 2016 حدود 1.7% از کل کمیت تولید علم دنیا است. این در حالی است که در سال 2015 ایران 1.5% از کمیت علم دنیا را تولید می کرد.

سرپرست ISC ادامه داد: بررسی تعداد مدارک علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در سال 2016 در پایگاه آی.اس.آی نشان می دهد که سهم آنها از لحاظ کمیت تولید علم در سطح کشور یکسان نیست. در بین دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران بیشترین کمیت تولید علم را تولید کرده اند.

وی افزود: در بین پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، انیستیتو پاستور ایران و جهاد دانشگاهی بیشترین کمیت تولید علم را داشته اند.

دهقانی گفت: در بین دانشگاه های جامع و براساس کمیت تولید علم سه دانشگاه تهران، تربیت مدرس و فردوسی مشهد صدرنشین هستند. در بین دانشگاه های صنعتی سه دانشگاه امیرکبیر، شریف و اصفهان به ترتیب بیشترین کمیت تولید علم را تولید کرده اند. در بین دانشگاه های غیرمتمرکز نیز دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور بیشترین کمیت تولید علم را داشته اند.
نظر شما :